Průměrná míra inflace v roce 2019 byla 2,8 %

Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci proti listopadu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 3,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v listopadu.
  
Meziměsíční srovnání
Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byl způsoben především vyššími cenami zeleniny o 4,4 %, z toho ceny brambor vzrostly o 7,5 %. Ceny nealkoholických nápojů byly vyšší o 2,5 %, vepřového masa o 3,1 %, ovoce o 1,3 % a polotučného trvanlivého mléka o 3,4 %. V oddíle bydlení vzrostly zejména ceny elektřiny o 0,8 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl ovlivněn vyššími cenami automobilů o 0,9 %.
Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v prosinci především pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde se snížily ceny vína o 2,6 % a ceny lihovin o 1,2 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly nižší zejména ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 1,3 %. Z potravin klesly ceny jogurtů o 6,5 %, sýrů a tvarohů o 1,0 %, olejů a tuků o 1,5 %.
Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly shodně o 0,2 %.
 
Meziroční srovnání
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 3,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v listopadu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 4,0 % (v listopadu o 2,2 %). Vývoj cen v oddíle doprava ovlivnilo zmírnění poklesu cen pohonných hmot a olejů. Ty byly v prosinci nižší o 1,2 % (v listopadu o 4,3 %). Ke zpomalení meziročního cenového růstu došlo v prosinci v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny ovoce byly vyšší o 11,1 % (v listopadu o 16,2 %), ceny zeleniny o 4,3 % (v listopadu o 11,8 %), z čehož ceny brambor meziročně vzrostly o 2,4 % (v listopadu o 23,5 %). Ceny jogurtů přešly z listopadového růstu o 5,7 % v pokles o 0,2 % v prosinci.
 
Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v prosinci nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,7 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, elektřiny o 12,3 %, zemního plynu o 3,0 %, tepla a teplé vody o 4,0 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny vepřového masa o 17,4 %, uzenin o 9,7 %, polotučného trvanlivého mléka o 5,1 %, sýrů a tvarohů o 2,9 %, cukru o 17,9 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb o 4,8 % a ceny ubytovacích služeb o 3,3 %.
Na meziroční snižování celkové cenové hladiny v prosinci nadále působily ceny v oddíle pošty a telekomunikace především vlivem cen telefonních a faxových služeb, které byly nižší o 4,3 %.
 
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,1 % a ceny služeb o 3,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 103,1 %.
 
Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2019 proti průměru roku 2018 byla 2,8 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v roce 2018. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 11 let (vyšší míra inflace byla pouze v roce 2012 ve výši 3,3 %). Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,3 % a ceny služeb o 3,7 %.
 
 
  • Zdroj: Český statistický úřad