Průmysl se chce aktivně zapojit do zvládání sucha

Česko letos na jaře čelí pokračujícímu kritickému suchu. Průmyslové podniky už dlouho snižují svou spotřebu vody a připravují se i na situace, kdy v řekách nebude vody dostatek. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto chce být u přípravy opatření, která budou nedostatek vody řešit. Není v zájmu Česka, aby kvůli nečekaným, nebo překvapivým rozhodnutím úřadů byla ohrožena existence průmyslových podniků.

Experti na klima a hydrologové varují, že Česko čelí nejvážnějšímu suchému období za poslední desítky let. Deficit srážek se postupně prohlubuje od roku 2015. Aktuální nedostatek vody v krajině významně zvyšuje pravděpodobnost vzniku extrémního sucha a nedostatku vody ve vrcholném letním období, varuje Český hydrometeorologický ústav.

Zástupci firem, krajů, obcí a vlády proto v úterý 12. května na jednání Národní koalice pro boj se suchem diskutovali o konkrétních krizových scénářích a o připravenosti krajů, měst a obcí na zásobování pitnou vodou.

Předvídatelné zásobování vodou je extrémně důležité také pro fungování průmyslových firem. Proto se zasedání Národní koalice pro boj se suchem účastní také zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Průmyslové podniky vnímají současnou klimatickou situaci a chápou, že v nejbližších letech se asi nevyhneme obdobím s nedostatkem vody ve vodních tocích, což logicky vyvolá potřebu regulace odběrů vody i v průmyslu. Žádáme, abychom byli do přípravy plánů pro zvládání sucha zapojeni. Abychom pak nebyli překvapeni nečekanými rozhodnutími, které mohou průmysl poškodit,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Příkladem opatření, která se v minulosti objevovala, a průmysl by kvůli nim utrpěl škody, je navyšování minimálních průtoků vody v řekách. Paradoxně by to vedlo k rychlejšímu odtoku vody z Česka. Přitom samo ministerstvo životního prostředí jako prioritu pro boj se suchem uvádí co nejrozsáhlejší zadržování vody v krajině. „Proto očekáváme ze strany odpovědných rezortů koncepční přístup, jehož uplatňováním se napřed nasytí česká krajina vodou na takou míru, abychom si mohli následně dovolit luxus zvýšených průtoků ve vodních tocích,“ doplňuje Bohuslav Čížek.

Vláda také musí přijít s novým způsobem financování podniků povodí, na které se valí řada požadavků a nákladů spojená s opatřeními proti suchu. Až dosud byly jedním z hlavních zdrojů příjmů podniků povodí poplatky od firem za odběr povrchové a podzemní vody. Jenže firmy samy díky moderním technologiím svou spotřebu snižují. Tím vysychá i zdroj příjmů pro boj se suchem.

„Řešením není neustálé zvyšování ceny vod pro odběratele. V takovém případě budou mnohé firmy uvažovat o přesunu výroby mimo Českou republiku. Tlak na cenu surové vody by se tím navíc dál zvýšil,“ upozorňuje Bohuslav Čížek. Stát přitom už má řadu analýz, jak tento problém řešit.

Průmyslové firmy investují do snižování spotřeby vody i do zachycování a využívání srážkové vody. Přesto je třeba, aby stát cíleně finančně podporoval projekty, které umožní efektivní využití srážkové vody, jako je výstavba nebo rekonstrukce retenčních nádrží na sběr srážkové vody a souvisejících zařízení, nebo projekty, které umožní snížení potřeby povrchových vod.

kategorie Z hospodářské politiky