Průmysl, školy a MŠMT se budou potkávat 3krát ročně

Svaz průmyslu a dopravy ČR zorganizoval v úterý na Mezinárodním strojírenském veletrhu Fórum průmyslu a vysokých škol. Nejvyšší představitelé oborových svazů, rektoři technických vysokých škol a ministr školství Robert Plaga společně prodiskutovali aktuální situaci ve vysokém školství, jeho financování nebo spolupráci vysokých škol a firem.

„Výuka na technických vysokých školách musí reflektovat aktuální technologický vývoj. Chceme více rozvinout spolupráci vysokých škol a firem, best practice již existují. Jsme připraveni je rozšířit,”  uvedla na fóru Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR. Již v listopadu proběhne schůzka s ministrem Plagou, kde tuto agendu podrobněji proberou.

Podle prezidenta Svazu průmyslu Jaroslava Hanáka je vzdělávání priorita priorit, jakou Česká republika má. „Využijme dobré ekonomické situace a pojďme dělat reformy i ve školství,”  řekl. Na tomto se shodli všichni zástupci průmyslu, přítomní rektoři i ministr Plaga. Společně se domluvili, že se budou pravidelně setkávat 3krát ročně. Společně budou řešit, jak zlepšit vzdělávání v ČR a prohloubit spolupráci škol a firem.

Svaz průmyslu a dopravy se modernizaci vzdělávání dlouhodobě věnuje. Již druhým rokem běží v Moravskoslezském kraji pilotní projekt s prvky duálního vzdělávání. Školy a firmy v něm společně spolupracují na praktické výuce studentů. „Školy se s firmami dohodly na rozvrhu praxí i na tom, co se musí žáci v praxi naučit. Na základě toho upravily své vzdělávací programy. Podle nich se budou učit žáci, kteří 3. září nastoupí do škol zapojených do duálního vzdělávání. V rozvrhu budou mít povinně více praktického vyučování,“  vysvětluje princip tisková mluvčí Svazu průmyslu Eva Veličková.

SVAZ SE NA VELETRHU VĚNUJE I PODPOŘE EXPORTU

V úterý Svaz pořádal Česko-angolské podnikatelské fórum. Účastníci fóra měli možnost seznámit se s aktuální ekonomickou situací země a vyhlídkami do nejbližší budoucnosti, možnostmi a příležitostmi nejen v průmyslu, ale třeba i s institucionální podporou nově založené Agentury na podporu vývozu a investic do Angoly.

Společně s kanceláří generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR i seminář k České účasti na Expo 2020 v Dubaji a příležitosti pro české firmy. „Český pavilon na Mezinárodní výstavě Expo 2020 v Dubaji bude založen na unikátní technologii, která vyrábí vodu ze vzduchu pomocí solární energie. Každé dva týdny se bude v rotační expozici obměňovat složení vystavujících firem. Všechny budou představovat ČR jako moderní a konkurenceschopnou zemi. České firmy se mohou do realizace výstavy zapojit, ať už jako dodavatelé materiálu, pronajímatelé expozice či investoři doprovodných programů,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Dnes Svaz průmyslu pořádá další kulatý stůl pro exportéry. Se sousedními státy si pak na Mezinárodním kulatém stole vymění zkušenosti s oběhovým hospodářstvím.

kategorie MSV