Průmysl v červnu meziročně vzrostl

Průmyslová produkce za červen vzrostla meziročně reálně po očištění pracovních dní o 1,7 %. Zůstala tak již druhý měsíc za sebou v kladných číslech. Samotný zpracovatelský průmysl vzrostl o 1,2 %. Výsledky jsou relativně pozitivní, kladné meziroční výsledky vykázalo např. odvětví výroby motorových vozidel (15 %), ostatních dopravních prostředků a zařízení (9,7 %), farmaceutických výrobků (30,2 %) nebo výroby a rozvod elektřiny, plynu a tepla (6,1 %). Výraznější meziroční pokles naopak zaznamenala výroba a zpracování kovů (-12,1 %) kovových konstrukcí (-8 %), výroba strojů a zařízení (-8,6 %) nebo zpracování dřeva (-20,2 %).

I přes relativně pozitivní meziroční výsledky, například i díky zlepšení situace v automobilovém odvětví, ovšem průmyslová produkce meziměsíčně stagnovala. Meziměsíční pokles zaznamenal již podruhé za sebou např. chemický sektor nebo hutnictví. Údaje za červen naznačují, že na český průmysl dopadají kumulované překážky v podobě vysoké inflace spojené i s rizikem budoucích dodávek některých surovin. Právě růst cen materiálů a surovin a rovněž ceny energie považují firmy dle aktuálního šetření SP ČR a ČNB mezi nefinančními podniky za 2. čtvrtletí za suverénně nejzávažnější překážku pro svůj další rozvoj. Firmy se snaží reagovat na aktuální výzvy a najdeme i sektory, kterým se relativně daří. Ale například energeticky náročné firmy, které nemají takový prostor promítnout zdražování energie do cen svých produktů, mají problémy a pro některé to může mít i fatální následky.

Výše uvedené nejistoty dříve spojené především s problémy na nabídkové straně – tj. s důsledky předchozího narušení dodavatelských řetězců – nyní začínají postupně omezovat investice, ale i poptávku. Navzdory solidnímu meziročnímu růstu nových průmyslových zakázek dle ČSÚ je ale nutné brát budoucí výhled s rezervou. Z aktuálního Indexu nákupních manažerů je například patrný prudký pokles zakázek v souvislosti s omezením koupěschopností odběratelů a odložením objednávek některých klientů. Mírně záporný půlroční výhled zakázek odhaduje i společné šetření SP ČR a ČNB. V neposlední řadě klesá poptávka v klíčových ekonomikách, mj. v Číně či v Německu. Zhoršený odbyt do zahraničí se pak dříve či později promítne i v české exportně orientované ekonomice.

Druhá polovina roku se bude odvíjet od dopadů bariér, kterým průmysl aktuálně čelí. Přetrvává i riziko spojené s vývojem cen a dodávek plynu, ale také cen elektřiny, která se od plynu odvíjí. Vývoj v této oblasti bude záležet na mnohých neznámých, například na nejistém vývoji války na Ukrajině. Je ale patrné, že ekonomika bude zejména v závěru roku ochlazovat, což již teď naznačuje nepříliš silné tempo mezičtvrtletního růstu HDP za 2. čtvrtletí ve výši 0,2 %.

Komentář prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka k výsledkům průmyslu za červen naleznete zde.

kategorie Z hospodářské politiky