Průmysl vyzývá ke snížení překážek digitálních inovací

Zástupci průmyslu vyzývají ke snížení překážek digitálních inovací a transatlantické spolupráci. Během setkání ministerských delegací zemí D9+ pořádaného Českou republikou se uskutečnilo také historicky první společné jednání se zástupci klíčových podnikatelských svazů ze zemí D9+. Toto setkání digitálně vyspělých zemí EU se uskutečnilo pouhé tři měsíce před nadcházejícím českým předsednictvím v Radě EU. Svaz průmyslu a dopravy při organizaci tohoto společného setkání úzce spolupracoval s Úřadem vlády a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

V loňském roce vytvořily klíčové podnikatelské a průmyslové svazy ze zemí D9+ neformální koalici, která odráží a podporuje aktivity této skupiny na vládní úrovni. Hlavním cílem této byznys koalice (B9+) je dále posílit pozici zemí D9+ při tvorbě politik EU. Na podporu tohoto cíle předložili zástupci průmyslu během zasedání v Praze společné prohlášení, v němž nabízí zkušenosti a doporučení k digitální agendě jako svůj příspěvek k ministerským diskusím na úrovni D9+.

D9

„Jsme přesvědčeni, že D9+ má velký potenciál stát se hybnou silou liberální a pro-obchodní digitální transformace EU, která by EU učinila silnější, bezpečnější, odolnější, konkurenceschopnější a inovativnější. Rádi bychom, aby koalice D9+ vystupovala jednotně, například na zasedáních Evropské rady nebo odvětvových rad. Jsme přesvědčeni, že naše historicky první společné jednání a praktická doporučení, která podnikatelé v našem společném prohlášení nabízejí, k tomu mohou přispět,“ vysvětlila Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR, který byl tento týden hostitelem společných jednání.

VRM03312

Společné prohlášení nabízí praktická doporučení vycházející ze společných zkušeností B9+. Zaměřuje se zejména na snižování překážek pro digitální inovace a zásadní aspekty spolupráce s USA, včetně plné podpory Rady EU-USA pro obchod a technologie (TTC), jejíž zřízení bylo oznámeno v červnu loňského roku.

„Válka v Evropě nám ukazuje, jak důležitá je spolupráce s našimi nejbližšími spojenci, jako jsou USA nebo Spojené království a Kanada, kteří sdílejí stejné hodnoty, při řešení našich společných výzev, současných i budoucích. V této souvislosti bychom chtěli vyzvat více členských států D9+, aby se zasadily o vyřešení roztříštěnosti regulace mezi EU a USA v oblasti datových toků, digitálních politik a kybernetické bezpečnosti. Těší nás principiální dohoda o novém rámci pro transatlantické datové toky, kterou EU a USA oznámily minulý pátek. Považujeme ji za důležitý krok správným směrem a budeme ji analyzovat, jakmile budou k dispozici podrobnosti. Věříme také, že D9+ by měla tvořit účinnou protiváhu protekcionistickým tendencím, které lze v některých diskusích na úrovni EU vysledovat,“ zdůrazňuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

VRM03212

Kromě zástupců svazů B9+ z České republiky, Dánska, Finska, Irska, Nizozemska, Polska a Švédska (SP ČR, Lewiatan, VNO-NCW, Svaz finského průmyslu, DI a SN) se jednání v Praze zúčastnili i následující vysoce postavení účastníci:

  • Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci,
  • Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu,
  • Jennifer Bachusová, zastupující velvyslankyně pro kybernetickou a digitální politiku, Velvyslanectví USA v Praze,
  • Roberto Viola, generální ředitel DG Connect, Evropská komise,
  • Anne-Catherine Ries, první vládní poradkyně předsedy vlády a ministryně pro komunikaci a média, Lucembursko,
  • Robert Troy, ministr pro podporu obchodu, digitální technologie a regulaci společností, Irsko.

„Jako hlavní zástupci průmyslu v zemích D9+ podporujeme společné ambice směrem k důvěryhodným digitálním inovacím a digitální otevřenosti. Na podobě digitální budoucnosti Evropy záleží. Vítáme a podporujeme pokračující společné úsilí ministrů našich národních vlád, jakožto i zemí D9+, aktivně podporovat a umožňovat důvěryhodné digitální inovace a otevřenost jak v jednotlivých zemích, tak i v celé EU a s podobně smýšlejícími partnery, a tím posilovat naše společné hospodářské oživení, odolnost a blahobyt,“ vysvětlila dále Dagmar Kuchtová na úterním společném zasedání.

Společné prohlášení předložené neformální byznys koalicí B9+, která je nedílnou součástí evropské podnikatelské konfederace BusinessEurope, je k dispozici zde.

O SKUPINĚ ZEMÍ D9+

D9+ je ministerská skupina digitálně vyspělých zemí EU, jejímž cílem je podporovat zavádění a využívání digitalizace a sdílení osvědčených postupů. Do skupiny patří Nizozemsko, Belgie, Španělsko, Irsko, Lucembursko, Portugalsko, Polsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Česká republika a Estonsko.

kategorie Tiskové zprávy