Průmyslová produkce meziměsíčně stagnovala

Průmyslová produkce v září meziročně reálně vzrostla o 8,3 %. Meziměsíčně byla nižší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 21,9 %.

Zářijové výsledky průmyslu jsou do značné míry podobné srpnovým. Loňská nízká srovnávací základna ve výrobě motorových vozidel významně ovlivnila meziroční tempo růstu. V rámci letošního roku však byla průmyslová produkce na úrovni srovnatelné s předchozími měsíci,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Průmyslová produkce v září 2022 byla reálně meziměsíčně nižší o 0,2 %. Meziročně vzrostla o 8,3 %. Produkce ve výrobě motorových vozidel, přívěsů a návěsů k tomuto výsledku přispěla 8,5 p.b. „Po loňském třetinovém propadu se výroba motorových vozidel meziročně zvýšila o takřka 60 %. Meziměsíčně však vzrostla jen mírně, a sice o 1 %. Zvýšená produkce se týkala celého segmentu automotive,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Například ve výrobě elektrických zařízení se to týkalo zejména oboru výroba elektrických osvětlovacích zařízení pro dopravní prostředky. Produkce meziročně nejvíce klesla v kovodělném průmyslu a ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde naopak zapůsobila vysoká loňská srovnávací základna.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v září 2022 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 21,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 17,2 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 32,2 %. Také růst hodnoty nových zakázek byl zčásti ovlivněn nízkou loňskou srovnávací základnou ve výrobě automobilů. Meziroční pokles však v září zaznamenala pouze výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde se projevila vysoká rozpracovanost dříve nasmlouvaných zakázek.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v září 2022 meziročně snížil o 0,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2022 meziročně vzrostla o 9,0 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 3,5 %, český průmysl vzrostl o 7,2 %. Největší meziroční růst zaznamenalo Bulharsko (o 16,5 %) a Litva (o 14,4 %). Výkon německého průmyslu vzrostl o 2,4 %. Naopak nejvíce klesl belgický průmysl (o 10,3 %).

Detailnější informace o vývoji průmyslové produkce ve 3. čtvrtletí 2022 naleznete v doplňující informaci k RI Průmysl.

__________________

Poznámky:

Září 2022 mělo stejný počet pracovních dnů jako září 2021.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.