Průmyslová produkce v červnu poprvé klesla

Červnové výsledky poprvé ukazují viditelnější pokles průmyslové produkce v letošním roce. Po vyloučení sezónnosti došlo v červnu k meziměsíčnímu poklesu o 2,8 %, meziročně došlo k 3,8% poklesu.

„Z výsledků průmyslu za jeden měsíc nemůžeme odvodit zásadní trend vývoje, přesto ale červnový vývoj dokládá, že výkon průmyslové produkce zpomaluje, tak jak jsme očekávali. Nicméně v meziročním srovnání jsou hodnoty produkce v červnu ovlivněny dobrými výsledky z roku 2018,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Přestože jsme postupné snižování tempa růstu očekávali už dříve, dubnové a květnové pozitivní výsledky, kdy průmysl rostl o více než 3 procenta, příchod poklesu produkce oddálily a došlo k tomu až nyní,“ dodává Bohuslav Čížek. V prvních třech měsících roku 2019 průmyslová výroba spíše stagnovala.

K aktuálnímu poklesu nejvíce přispěla nižší výroba motorových vozidel, který je nižší o 0,8 p.b., výroby kovových konstrukcí (-0,6 p.b.) a elektřiny (-0,6 p.b.).

Rovněž tržby z průmyslové činnosti klesly ve srovnání s červnem 2018 o 3,8 % a hodnota nových zakázek ze zahraničí klesla o 11,3 % a hodnota tuzemských klesla o 6,8 %.

Měsíc červen ale zároveň uzavírá 2. kvartál letošního roku. Meziročně ve 2. čtvrtletí průmysl vzrostl po očištění o 0,8 %, mezičtvrtletně o 0,7 %. Souhrnný výkon průmyslu za 1. pololetí 2019 je rovněž nadále v růstu. Další vývoj bude záležet na zbylých měsících, ale minimálně první polovinu roku nelze hodnotit z hlediska růstu průmyslu negativně.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy