První zasedání RHSD Zlínského kraje v roce 2021

ZLÍNSKÝ KRAJ – Vliv pandemie na trh práce ve Zlínském kraji, aktuální situace v nemocnicích a ve zdravotnictví, průběh vakcinace, výsledky příjímacího řízení na střední školy a vývoj rozpočtu Zlínského kraje s ohledem na dopady koronaviru. To byla hlavní témata, o kterých jednala ve čtvrtek 13. května Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje na 77. plenární schůzi.

Zasedání krajské tripartity, které předsedá hejtman Radim Holiš, se uskutečnilo poprvé v současném volebním období v novém složení. Přítomni byli členové rady kraje, předsedové výborů Zastupitelstva Zlínského kraje, zástupci odborových organizací a zástupci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová informovala členy krajské tripartity o vývoji zaměstnanosti v loňském roce a dopadu vlivů pandemie na trh práce. Ke konci dubna evidoval úřad 12 942 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost se v prosinci 2020 oproti prosinci 2019 v kraji meziročně zvýšila o 28,2 %, v České republice pak o 35,5 %. Nadprůměrný nárůst nezaměstnanosti zaznamenaly Vsetínsko, Zlínsko a Bystřicko. V rámci programu Antivirus bylo od března loňského roku do března letošního roku podpořeno ve Zlínském kraji 3951 firem, 55 tisíc zaměstnanců a vyplaceno celkem 2 035 milionů korun. Nejčetnější oblastní podnikání podpořených firem bylo stravování a pohostinství, maloobchod a velkoobchod.

Náměstkyně Olga Sehnalová seznámila členy tripartity se situací ve zdravotnictví a hospodařením nemocnic. Radní zodpovědná za kulturu a školství Zuzana Fišerová přednesla výsledky příjímacího řízení 2020 ve Zlínském kraji. Náměstek hejtmana David Vychytil pak v závěru informoval o rozpočtu a investicích Zlínského kraje. Pro současné volební období jsou investice členěny do tří kategorií: obnova stávajícího majetku kraje, rozvoj území a projekty s ekonomickou návratností.

Členové krajské tripartity také schválili termíny plenárních schůzi pro rok 2021. Další zasedání se uskuteční 24. června 2021.