Q&As: Jak chránit zaměstnance před covidem na pracovišti?

Pokud ve vaší společnosti není možné, aby zaměstnanci pracovali z domova, připravili jsme přehled doporučení, jak je chránit před nákazou koronavirem na pracovišti. Otázky a odpovědi vycházejí z rozhovoru s Matyášem Fošumem, vedoucím oddělení hygieny práce a pracovního lékařství a zástupce ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví, který vyšel v aktuálním čísle časopisu Spektrum.

Jaká opatření má firma udělat, aby omezila přenos infekce Covid-19 na pracovišti?

 • dbát, aby pracoviště bylo čisté a hygienické,
 • povrchy a předměty pravidelně omývat běžně dostupnými mycími prostředky, popřípadě otírat dezinfekcí,
 • podporovat pravidelné a důkladné mytí rukou u zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků,
 • obecná osvěta zaměstnanců, ať na téma respirační hygiena či respirační onemocnění obecně.

Jak přizpůsobit práci na pracovišti v případě vyššího výskytu onemocnění Covid-19?

 
 • provádět dočasně jen práce nezbytně nutná,
 • zajistit, aby byli na pracovišti přítomni pouze pracovníci, kteří jsou pro práci nezbytní,
 • minimalizovat přítomnost třetích osob na pracovišti.

Jakým způsobem lze omezit fyzický kontakt lidí ve firmě?

 • omezit fyzický kontakt mezi pracovníky např. během schůzek a přestávek,
 • eliminovat nebo omezit fyzický kontakt se zákazníky a mezi nimi,
 • udržovat nevyhnutelný kontakt po dobu kratší než 15 minut,
 • omezit kontakt mezi jednotlivými pracovními skupinami na začátku a na konci směny,
 • načasovat přestávky na jídlo tak, aby byl snížen počet lidí, kteří společně sdílejí jídelnu, místnost pro personál nebo kuchyňku.

V jakém případě hrozí, že firma bude muset zavřít část svého provozu, nebo dokonce celou firmu kvůli nadměrnému výskytu Covid-19?

 • Takovou situaci musí posoudit místně příslušná krajská hygienická stanice, která musí zvážit také jiná hygienická opatření a doporučit zaměstnavateli.

Měla by firma preventivně testovat své zaměstnance na Covid-19?

 • Je přínosné, aby firma, při vyšším výskytu onemocnění Covid-19 mezi svými zaměstnanci, zavedla preventivní testování zaměstnanců. Doporučení a konkrétní indikace k tomuto kroku by měla konzultovat s místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

Kdy má zaměstnanec nárok na nemocenskou?

 • Pokud byl uznán dočasně práceneschopným nebo mu byla nařízena karanténa a dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa trvá déle než 14 kalendářních dnů. Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy. O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, který vystaví neschopenku.

Kompletní rozhovor s Matyášem Fošumem najdete v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 4Q/2020 zde.

Veškerá doporučení pro provozy najdete i v Hygienickém manuálu, který zpracoval Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci se svými členy.

Gbelec Ondřej
kategorie Rozhovory