Rada EU schválila pobrexitový kompenzační nástroj

Rada EU schválila 28. září 2021 fond, jehož smyslem je pomoci členským státům vypořádat se s negativními dopady brexitu. Peníze poslouží i firmám.

Fond ve výši pěti miliard eur bude podporovat nejhůře zasažené regiony, sektory a společenství. Slouží k pokrytí mimořádných nákladů, kompenzaci ztrát, nebo vypořádání se s jiným nepříznivým dopady přímo vyplývajícím z vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Svaz průmyslu a dopravy spolupracuje s rezorty Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Cílem je zajistit takovou implementaci tohoto nástroje, která nasměruje prostředky zejména do firem, kterým brexit přímo zvýšil náklady. Prostředky může využívat i přímo státní správa. 

ČR patří mezi více zasažené země a proto je z fondu „Brexit Adjustment Reserve“ alokována více jak jedna miliarda Kč. Mezi nejzasaženější sektory patří doprava a logistika, dále obchod, ale i průmysl. Firmám narostly výdaje na celní řízení, školení zaměstnanců, plnění nových požadavků na fytosanitární předpisy, nové certifikace atd. 

Náklady budou uznatelné i zpětně a to ty, které vznikly (vzniknou) v období 07/2020 až 12/2022.
Apelujeme na příslušná ministerstva, aby byl program implementován rychle a efektivně a pro firmy co nejjednodušším způsobem. Podle informací EK by se nemělo jednat o složitou administrativu. 

Věříme, že uvedená částka, při vhodné alokaci, může pomoci. Jakmile bude k dispozici příslušná výzva pro firmy, budeme vás informovat.

 

 

Fára Pavel
kategorie Evropská rada