Rada pro konkurenceschopnost: Byznys čeká nový impuls

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost se uskuteční v Bruselu 27. a 28. května 2019. 

Část vnitřního trhu a průmyslu:
COMPET bude tentokrát převážně o nelegislativních bodech. Proběhne výměna názorů v rámci prověrky konkurenceschopnosti na téma soutěžní politiky a vnitřního trhu. Ministři budou diskutovat o průmyslové strategii EU do roku 2030 a o novém ambiciózním přístupu ke konkurenceschopnému vnitřnímu trhu EU. Obě témata se objeví v závěrech Rady společně se závěry k cestovnímu ruchu jakožto motoru konkurenceschopnosti.

R0 PRES podá informaci o stavu projednávání některých legislativních návrhů, konkrétně návrhu směrnice o přeshraničních přeměnách podniků (balíček práva obchodních společností), návrhu směrnice o modernizaci spotřebitelského práva EU, návrhu směrnice o reprezentativních žalobách pro ochranu zájmů spotřebitelů (Nová politika pro spotřebitele) a návrhu nařízení o obecné bezpečnosti vozidel. RO PRES informovat o problematice lepší tvorby právních předpisů. Pracovní oběd se bude věnovat veřejným zakázkám a jejich příspěvku k integraci vnitřního trhu EU.

Část výzkum:
Ministři zahájí politickou debatou k tématu Výzkum a inovace jako hybná síla konkurenceschopnější Evropské unie. Zástupce slovenské delegace podá informaci ohledně deklarace iniciativy BIOEAST, Ministři si vyslechnou pracovní plán pro nadcházející předsednické období Finska v Radě EU a informaci o strategické výzkumné agendě pro oblast Černého moře.

Evropský byznys očekává nový impuls pro průmysl a Jednotný trh
BusinessEurope při této příležitosti posílá tradiční dopis na předsedu Rady a ministra hospodářství Rumunska Niculae BĂDĂLĂUE, ve kterém oceňuje dosažené výsledky v oblasti ekonomické i sociální, ke kterým evropský byznys také přispěl. Ve volbách do EP vidí nové perspektivy. Nadcházející Rada pro konkurenceschopnost naváže na diskuse z březnové Evropské Rady i z neformálního EU Summitu v Sibiu. Mezi ministry proběhne výměna názorů o iniciativách, které by měly představovat pro Unii nový impuls jak pro průmyslovou politiku, tak pro Jednotný trh EU.

Příloha: dopis BusinessEurope na Niculae BĂDĂLĂUE

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada