Rada pro konkurenceschopnost o odolném průmyslu

Letošní šesté neformální videokonferenční jednání ministrů odpovědných za oblast vnitřního trhu a průmyslu se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu 2020.

Hlavním bodem jednání je politická rozprava na téma zajištění dynamického, odolného a konkurenceschopného evropského průmyslu prostřednictvím investic do zelené transformace. Východiskem k diskusi je dokument připravený DE PRES zdůrazňující význam průmyslu pro ekonomickou obnovu a zelenou a digitální transformaci, spolupráci členských států při prosazování klíčových technologií, a také cíl dosažení strategické autonomie při zachování otevřené ekonomiky. Definuje priority plánované revize Průmyslové strategie EU.

Vydáním Nové průmyslové strategie pro Evropu v březnu 2020 potvrdila Evropská komise (EK) zásadní úlohu průmyslu pro ekonomiku EU i potřebu provázanosti všech souvisejících politik EU. Klíčová opatření uvádí EK v sedmi oblastech: jednotný trh; celosvětově rovné podmínky; podpora průmyslu na cestě ke klimatické neutralitě; oběhové hospodářství; průmyslové inovace; dovednosti; investice do transformace. V důsledku pandemie COVID-19 zmínila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová v projevu o stavu Evropské unie záměr EK aktualizovat Novou průmyslovou strategii pro Evropu v průběhu 1. pololetí 2021.

Na agendě Rady pro konkurenceschopnost bude zpráva Sítě zmocněnců pro malé a střední podniky za rok 2020 ustavená v roce 2011 jako výsledek snahy lépe monitorovat politiky související s malým a středním podnikáním. Dále pak i Nová spotřebitelská agenda, jejímž cílem je zvýšit důvěru spotřebitelů prostřednictvím opatření směřujících k posílení jednotného digitálního trhu. Portugalsko představí základní obrysy pracovního programu svého nadcházejícího předsednictví.

EVROPSKÝ BYZNYS V PŘEDVEČER RADY PRO KONKURENCESCHOPNOST

BusinessEurope, jako zástupce evropského byznysu, oslovil svým dopisem Petera Altmaiera, německého federálního ministra pro hospodářství a energetiku. BusinessEurope vnímá diskusi o průmyslové politice jako první příležitost pro ministry definovat první kroky k zahájení aktualizaci průmyslové strategie EU plánované v druhém čtvrtletí 2021.

Od března 2020, kdy EK vydala svoji Novou průmyslovou strategii pro Evropu na podporu evropského průmyslu na cestě ke klimatické a digitální transformaci, čelil průmysl v Evropě bezprecedentním výzvám v důsledku šíření COVID-19.

BusinessEurope proto vítá iniciativu Komise aktualizovat průmyslovou strategii, protože evropský průmysl sehrává významnou úlohu v procesu ekonomické obnovy a dobře načasovaná podpora bude zásadní jak z krátkodobé tak z dlouhodobé perspektivy, včetně nefinančních opatření vycházejících z principu better regulation.

Aktualizovaná průmyslová strategie by měla vycházet z těchto principů: podpořit Zelenou dohodu a její nové cíle důvěryhodnou průmyslovou strategií, podpořit digitální transformaci ekonomik i společností, naléhavě obnovit plné fungování všech svobod pohybu jednotného trhu, podpořit ambiciosní mezinárodní obchod přinášející nové obchodní a investiční příležitosti pro evropské podniky, uznat klíčovou úlohu podniků všech velikostí v procesu obnovy evropského průmyslu.

Vladimíra Drbalová, SP ČR