Rada vlády schválila metodiku hodnocení vysokých škol a podpořila výstavbu národní sítě inkubátorů

Rada vlády schválila metodiku hodnocení vysokých škol a podpořila výstavbu národní sítě inkubátorů, 28. června 2019.
Rada vlády schválila metodiku hodnocení vysokých škol a podpořila výstavbu národní sítě inkubátorů, 28. června 2019.
Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se pod vedením premiéra Andreje Babiše v pátek 28. června 2019 sešla ve Strakově akademii na pravidelném zasedání. K hlavním bodům jednání patřila rozprava k postupu zavádění Inovační strategie ČR 2019–2030, a dále schválení Metodiky hodnocení 2017+ v segmentu vysokých škol. Předseda vlády společně s vicepremiérem Havlíčkem informovali členy Rady o úspěších jednání na Evropském fóru pro vědu, výzkum a inovace, které se konalo v posledním červnovém týdnu v Drážďanech. 

„Rozjíždíme implementaci Inovační strategie skutečně na široké liště. Do září bude vypracována koncepce rozvoje národní sítě inkubátorů sloužících k podpoře a rozvoji start-upového prostředí v konkrétních regionech, okresech a krajích. Představíme zde, jakým způsobem budou postaveny a rozvíjeny inkubátory ve třech úrovních: inkubátory zaměřené na obecnou inkubaci a rozvoj podnikavosti, odborné často sektorově zaměřené inkubátory a do třetice inkubátory orientované na výzkumně vývojovou excelenci při univerzitách a výzkumných centrech,“ okomentoval vicepremiér Havlíček jedno z klíčových témat, která řešili garanti pilířů Inovační strategie na pravidelné schůzce před samotným zasedáním RVVI. 

Ze série prvořadých úkolů týmu garantů zmínil vicepremiér dále přípravu akčního plánu pro rozvoj 5G sítí na léta 2020–2030. Díky svým vlastnostem přináší 5G potenciál pro zcela nové aplikace například v oblasti Průmyslu 4.0, autonomního řízení, umělé inteligence, zajištění bezpečnosti obyvatel, virtuální reality a dalších. Proto bude součástí plánu podpora investic do výzkumu a vývoje 5G technologií ve všech těchto oblastech. Plán také bude předpokládat, že v roce 2020 bude alespoň jedno české město pokryto 5G a bude zde možno testovat a demonstrovat širokou škálu aplikací 5G.

Do roku 2025 by pak sítí 5G měly být pokryty všechny městské oblasti a také hlavní silnice a železnice. V tom se dějí již mnohé konkrétní kroky, například v domluvě s ministrem hospodářství Bavorska je už nyní aktuálně plánováno pokrytí dálničního koridoru Praha – Mnichov sítí 5G.

V návaznosti na jednání premiéra Babiše a vicepremiéra Havlíčka na drážďanském Fóru pro vědu a výzkum (Intl. Forum for Science, Research and Innovation), jednom z největších vědeckých setkání v Evropě, zdůraznil vicepremiér zejména spuštění první pobočky špičkového evropského Fraunhoferova institutu v České republice. Ve spolupráci s Akademií věd bude na pracovišti Vysoké školy báňské při Technické univerzitě Ostrava pilotně otevřeno Fraunhoferovo centrum zaměřené na aplikaci umělé inteligence do materiálového inženýrství.

Dalším úspěšným krokem ve spolupráci s Německem je příprava česko-saské inovační platformy se zaměřením na chytré zemědělství, která by měla pomoci využívat v praxi nejpokročilejší technologie v dané oblasti. „Chceme tuzemským zemědělcům nabídnout nejposlednější trendy a celou řadu zajímavých řešení, která v Sasku umí velmi dobře aplikovat, ať už jsou to tzv. agri boty, drony a podobně,“doplnil k záměru Karel Havlíček. Inovační platforma by měla být představena už na konci srpna ministerským předsedou Saského státu Michaelem Kretschmerem spolu s českým ministrem zemědělství a vicepremiérem pro hospodářství.

Rada schválila po vypořádání připomínek materiál Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol. Podle vyjádření 1. místopředsedy RVVI Petra Dvořáka tak startuje rozsáhlý proces s jasným harmonogramem, který bude završen na podzim příštího roku prvním kolem kompletního hodnocení podle Metodiky 2017+.

Významným milníkem je podle Dvořáka také započatý proces schvalování dvou nových nástrojů – programů na podporu mladých a nadějných excelentních vědců (POSTDOC, JUNIOR STAR), které budou spuštěny přes Grantovou agenturu ČR v příštím roce.

Rada se z podnětu premiéra dále na pátečním zasedání rozhodla zřídit svůj nový poradní orgán, Komisi pro problematiku klimatu. Komise bude složena ze špičkových odborníků a měla by poskytovat tu nejkvalitnější nezávislou odbornou analýzu.