RBP vyčlení 2 miliony korun jako příspěvek na 20 tisíc PCR testů na Karvinsku

Vedení zdravotní pojišťovny RBP podporuje rozhodnutí každodenně provádět v souvislosti se znovuobnovením těžby černého uhlí kapacitní a rychlé testování pracovníků na COVID-19, které je v současné době hlavním preventivním nástrojem v boji proti šíření nákazy koronaviru.
 
Jedná se o zdraví a ochranu všech pracovníků, kteří vykovávají činnosti v areálech černouhelných dolů, tedy jednak kmenových zaměstnanců těžařské firmy, ale rovněž i dalších tisíců pracovníků z asi 30 spolupracujících firem, kteří se mohou dostat do epidemiologicky významného kontaktu v dole, ale i při povrchové logistice, v dílnách, stravování, výdeji ochranných pomůcek, oděvů, při ostraze, úklidu a podobně. Testy se tedy mohou týkat až 8 tisíc osob, z nichž více než 80 % představuje podíl pojištěnců RBP.  Zdravotní pojišťovna se proto rozhodla, že z fondu prevence na ně v roce 2020 mimořádně uvolní až 2 miliony korun, přičemž předpokládá, že tímto nástrojem přispěje na 20 tisíc testů. V tomto kontextu je nezbytné zdůraznit, že projekt kapacitního a rychlého testování je plně v režii každé firmy, která se pro něho rozhodne včetně jeho profinancování, stanovení objemu testovaných osob i zajištění laboratorních kapacit k vyhodnocení odebraných vzorků. 
 
„V RBP aktuálně vnímáme možná zdravotní rizika vyplývající z opětovného zahájení těžby a možného rozšíření nákazy nejen mezi pracovníky černouhelných dolů, ale také mezi jejich rodinné příslušníky. Finanční částka vynaložená na léčbu takto významného počtu pojištěnců by pak byla daleko vyšší než náklady na preventivní testy. V případě pozdního záchytu, těžšího průběhu onemocnění a rozvoje epidemie v jednom epicentru, by rovněž mohlo dojít i k vyčerpání kapacit zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji,“ objasnil výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.
 
RBP pravidelně sleduje a vyhodnocuje lokální ohniska nemoci COVID-19 a v případě výskytu dalšího ohniska, které bude svým rozsahem srovnatelné s dopadem ohniska na Karvinsku na kmen pojištěnců RBP, je připravena realizovat obdobný preventivní program i v jiných lokalitách.
 
Podpora kapacitního testování se tak vztahuje na pojištěnce RBP v ČR bez teritoriálního omezení.
 
  • Zdroj: RBP