Reakce na nesmyslnou kritiku příprav předsednictví v Radě EU

V návaznosti na časté výtky v médiích ohledně nedostatečné přípravy na předsednictví v Radě EU v roce 2022 považuji za vhodné ujistit širokou veřejnost, že Úřad vlády ČR na přípravě předsednictví intenzivně pracuje, vše probíhá dle stanoveného harmonogramu a bez prodlení.

O pokroku pravidelně informujeme veřejnost na našem webu. Poslední stav příprav českého předsednictví najdete zde. Rozpočet předsednictví na roky 2021-2023 byl schválen vládou v říjnu 2019 ve výši 1,24 miliardy korun a v srpnu 2021 byl navýšen o 200 milionů korun na celkových 1,44 miliardy korun.

Kandidát na ministra zahraničních věcí včera v České televizi kritizoval špatnou přípravu předsednictví, ale bez konkrétních návrhů, co má být jinak. Přitom by stačilo si přečíst web Úřadu vlády ČR, aby získal základní představu o přípravě předsednictví. Jako cíle předsednictví opakuje principy, na kterých staví již několik let i stávající vláda, a zároveň se proti ní vymezuje. Tím dělá z předsednictví politikum, což jeho zdárný průběh nepodpoří.

V mnoha státech, které jsou v EU úspěšné, dokonce platí nepsané pravidlo, že předsednictví se ponechává zcela mimo vnitropolitickou soutěž a vládní i opoziční strany jej jako politické téma nepoužívají, ale vzájemně spolupracují. To se v ČR nepodařilo v roce 2009 a bohužel se to nedaří ani nyní.

Pan Lipavský uvádí například, že Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu má málo lidí. Ale není to pravda. V době mimo předsednictví pracuje na Stálém zastoupení v Bruselu až 110 lidí. Je schváleno posílení o 69 osob (51 již je na místě). Do doby začátku předsednictví je plánováno zdvojnásobení. Tento tým o 179 lidech v roce 2022 dále posílí 20 zkušených sekondovaných expertů z institucí a minimálně 25 stážistů, dalších minimálně 25 expertů bude vysláno resorty, takže v období CZ PRES bude Stálé zastoupení pracovat s více než 250 lidmi. A to je nadstandardní posílení.

Pokud si kandidát na ministra myslí, že i toto je málo, měl by uvést, které oblasti jsou nedostatečně obsazeny, kolik míst navrhuje doplnit a z jakých zdrojů financovat. Stranou ponechám, že jako kandidát na ministra zahraničních věcí pracuje se špatným pojmoslovím zastupitelský úřad, což je bilaterální ambasáda ČR v Belgii, a nikoliv naše zastoupení vůči EU, které je pro předsednictví určující.

Dále ministerský kandidát uvádí, že vláda nerozhodla o jednom tématu, které chce prosazovat, ale není schopen uvést, které by to mělo být. Zmiňuje digitální agendu, ale ta mezi prioritními okruhy už je. Úřad vlády ve spolupráci s resorty provedl již dvě kola podrobného mapování projednávaných agend (poslední verze z listopadu 2021 schválená vládou je k dispozici zde) a priorit a již od podzimu, od doby schválení vládou, existují tři potenciální prioritní okruhy:
(i) Vnitřní trh (Evropa prosperující, moderní a propojená),
(ii) Bezpečnost (Evropa bezpečná), a
(iii) Zdraví a udržitelnost (Evropa zdravá a udržitelná),
které soustřeďují 24 oblastí s vysokou prioritou pro projednávání, konkrétně se prolínající do více než 90 legislativních návrhů.

Pokud se nová vláda rozhodne určit jediné prioritní téma, nic jí v tom nebrání. Finální národní priority se obvykle stanovují až těsně před začátkem předsednictví, například prezident Emmanuel Macron je oznámí 9. 12., tedy méně než měsíc před začátkem předsednictví. Slovinská vláda schválila priority svého předsednictví 3. 6. 2021, a to (i) Ekonomická obnova (ii) Posílení odolnosti, (iii) Budoucnost EU (rozšíření) a (iv) Právní stát a společné hodnoty.

Věřím, že i přes aktuální politizaci této velké výzvy, kterou české předsednictví v Radě EU nepochybně představuje, využijeme této příležitosti jak k prezentaci České republiky, tak skvělých lidí, kteří tady žijí.

Tünde Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády ČR