Rostoucí vývoz do Singapuru podpoří nová obchodní dohoda

V obchodě mezi Evropskou unií a Singapurem padnou poslední cla a řada bariér, které komplikovaly vývoz zboží a služeb do tohoto centra asijského obchodu. Evropská unie podepsala se Singapurem dohody o volném obchodu a o ochraně investic.

Vývoz do Singapuru, který je jedním z nejvýznamnějších center světového obchodu, bude pro české firmy jednodušší. Evropská unie po osmi letech vyjednávání podepsala v říjnu se Singapurem dohodu o volném obchodu a dohodu o ochraně investic. Český export do Singapuru za posledních deset let vzrostl více než dvojnásobně na loňských sedm miliard korun. Dohodu nyní musí schválit Rada EU a Evropský parlament.

DOHODA USNADNÍ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dohoda otevírá českým firmám další možnosti, jak se na singapurský trh dostat. Už před uzavřením smlouvy neuplatňoval Singapur na téměř všechno evropské zboží cla. Dohoda tento stav potvrzuje a zruší i zbývající cla během pět let od vstupu v platnost.

Obchod bude jednodušší. „Singapur například souhlasil s tím, že bude uznávat evropské označování nebo bezpečnostní certifikáty. Týká se to například označení uváděných na oblečení a textilu. Singapur bude uznávat evropské bezpečnostní testy a standardy pro auta a automobilové díly,“ vypočítává přínosy dohody Lukáš Martin, ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR. Evropské bezpečnostní testy budou platit i pro vybrané druhy elektroniky. Singapur také vyhodnotí jen celý evropský systém dohledu nad bezpečností potravin a nebude už požadovat hodnocení bezpečnosti u jednotlivých výrobců.

fta EU singapur info

Evropským firmám se otevře přístup k singapurským státním zakázkám, které každý rok dosahují objemu 20 miliard dolarů. Firmy z oblasti finančních služeb, telekomunikací, dopravy, informačních technologií nebo environmentálních služeb získají lepší postavení na singapurském trhu než jejich konkurenti ze třetích zemí. Singapur také začne uznávat kvalifikace pro výkon profese účetních, architektů, inženýrů a právníků.

Českým pivovarníkům by měla pomoci také ochrana vybraných geografických označení. Dohoda chrání před zneužitím označení České pivo, Budějovické pivo, Budějovický měšťanský var, Českobudějovické pivo a Žatecký chmel.

ČESKÉ FIRMY JSOU V SINGAPURU AKTIVNÍ

Jde o první bilaterální dohodu, kterou EU uzavřela se členem Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Obchodní výměna se zbožím mezi EU a Singapurem dosahuje ročně více než 53 miliard eur, vzájemný obchod se službami pak dalších 44 miliard eur.

graf vyvoz cr singapur

Studie, kterou si Evropská komise nechala zpracovat po dojednání dohody, ukázala, že evropská ekonomika během příštích deseti let díky smlouvě získá 550 milionů eur. Každá miliarda eur exportu přitom dává práci 14 tisícům pracovníků.

V oblasti elektronických komponentů je Singapur pro české firmy dovozním i vývozním trhem. Na vzájemném obchodě se podílejí například firma AVX CZECH Lanškroun, která vyváží do Singapuru tantalové kondenzátory. Mezi další významné české exportéry patří TESLA SEZAM, Gillete Czech, Preciosa, Interlacto, Škoda, Foxconn CZ, Lasvit či Social Bakers. Významnými dovozci zboží ze Singapuru jsou především Foxconn CZ, Matsushita, Tesla Sezam, Panasonic, Philips, Compaq, Barum Continental či Apple.

FIRMÁM DÁ JISTOTU TAKÉ NOVÁ DOHODA O OCHRANĚ INVESTIC

Díky své strategické poloze je singapurský přístav celosvětově druhým největším přístavem (po čínské Šanghaji) z hlediska množství přepravených kontejnerů. Pouze menší část zboží skončí přímo ve městě, většina putuje do dalších lokalit. Singapurská ekonomika je velmi otevřená a liberální. Místní trh se orientuje na tzv. knowledge based economy, a to zejména v oblastech elektroniky, elektrotechniky, informačních technologií, biochemie a medicíny. Dalšími odvětvími, ve kterých se mohou mezi evropskými firmami uplatnit na singapurském trhu i české firmy, jsou design, luxusní předměty a částečně také potravinářský průmysl.

V Singapuru sídlí přes deset tisíc evropských firem a zároveň se jedná o největšího příjemce evropských investic směřujících do Asie. V roce 2016 dosáhl objem bilaterálních investic 256 miliard eur. Proto se EU dohodla se Singapurem také na uzavření smlouvy o vzájemné ochraně investic. Ta nahradí třináct bilaterálních smluv, které mají se Singapurem jednotlivé členské státy EU. Spory mezi firmami a státy bude nově řešit Systém investičního soudu místo dříve používaných arbitrážních tribunálů.

Investiční dohodu ovšem musí schválit kropě Evropského parlamentu také jednotlivé národní parlamenty členských států. Pak s ní bude muset souhlasit také Rada Evropské unie.

SINGAPUR JE BRÁNOU DO JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Singapur je pro Evropu důležitým uzlem pro obchodování s celým tichomořským regionem, který na otevřený obchod sází. Obchodní partnerství se singapurskými podniky významně usnadňuje vstup na trhy nejen v oblasti jihovýchodní Asie, ale i do Číny nebo do Indie.

“Z téměř čtyřiceti tisíc zahraničních firem působí v Singapuru 3200 společností z Číny a 4400 subjektů z Indie. Zákony jsou zde velmi striktně dodržovány a místní právní prostředí je na vysoké úrovni, a to nejen oproti řadě jiných zemí Asie. Cesta na další trhy přes partnerskou firmu v Singapuru může být nakonec kratší a právně méně složitá než přímý vstup,“ vysvětluje Jiří Zavadil, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Singapuru.

Evropská unie tak po Jižní Koreji a Japonsku zaznamenává další významný úspěch na poli společné obchodní politiky. „Asijské země dlouhodobě patří k významným obchodním partnerům EU, jsou ekonomickými hybateli v regionálním, ale také globálním měřítku, a s Unií také sdílejí představy o tom, jak by měl vypadat mezinárodní obchod,“ připomněla česká europoslankyně a místopředsedkyně výboru EP pro vnitřní trh Dita Charanzová (ANO, ALDE) měnící se podmínky globálního obchodu vyvolané nedávnými protekcionistickými opatřeními americké administrativy.

Jan Stuchlík

 

/

 

kategorie Evropské a mezinárodní záležitosti