Rozhovor s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem

Redakce Sdružení hornických odborů (SHO) oslovila hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a zeptala se ho, jak vnímá útlum hornictví, co trápí kraj a položila mu několik dalších otázek. 
 
Moravskoslezský kraj bojuje nejen s koronavirem, ale i s ekonomickými problémy. Co kraj v této oblasti nejvíce znepokojuje a tíží?
Zcela určitě je to výpadek příjmu se sdílených daní v objemu 1.5 miliardy korun. Budeme muset předělat náš rozpočet, připravit případné úvěrové rámce, protože musíme zajistit financování našich připravených investic. Chystáme opatření z pohledu případného nárůstu nezaměstnaných, byť v daný okamžik jeho tempo není nikterak dramatické. Vše se ale muže změnit a případná další vlna epidemie COVID 19 nám v tom nepomůže.
 
Jak vnímáte útlum hornictví a jste pro uzavření dolů v OKD?
Vnímám jej velmi špatně. Musí k němu dojít, ale původní plán byl v roce 2030. Pak se hovořilo o roku 2028, 2025 a dokonce se hovoří i o termínu dřívějším. Pro mne to je nepřijatelné tempo. Bude to mít důsledky sociální nejen na zaměstnance OKD, ale na celou ekonomiku kraje. Řada firem je na uhlí z OKD závislá a jeho nedostatek jim zdraží vstupy a tím se zhorší situace všech nás, kteří v tomto kraji žijeme. Proto jsem taky zastáncem finanční podpory pro OKD. Nelze se dívat na finančním ztrátu jen z pohledu podniku jako takového, ale především v kontextu celého kraje. A to by nám hrozilo.
 
V poslední době se na Vaší hlavu snesla kritika ohledně horníků a jejich „zásluze” na rozšíření koronaviru. Můžete se k tomu vyjádřit?   
Pokud byl nakažen každý pátý horník na Dolech ČSM, tak se určitě stali i nositeli nákazy. To je na datech o pandemii vidět. Ale nikdy jsem neřekl, že jsou za to odpovědní, a to je zásadní rozdíl. Média si tuto zkratku ráda přisvojila. Za to, že se někdo někde nakazí přeci nikdo nemůže, ale nejsem si úplně jistý, zda a jak byla dodržována veškerá hygienická opatření. To je ale spíše otázka na vedení OKD.
 
Blíží se krajské volby a z horníků se stává docela často zmiňované téma. Jak toto vnímáte?
My máme nachystaný plán. Je to o účasti našeho kraje v Uhelné platformě a o využití Fondu spravedlivé transformace ze zdrojů EU. Karvinsko musí přežít a musí dostat novou šanci. Nebudu komentovat pokrytecké volání o tom, jak chtějí v době pandemie horníků všichni pomoci a přitom volali po okamžitém uzavření dolů. Nakonec jsem to byl já, který prosadil plošné testování OKD i pomoc armády. Vadí mi, že se z epidemie dělá politické téma a řada politiků se domáhá toho, kdo za to může. Mým cílem je pomoci lokálním ohnisko nákazy v OKD definitivně uhasit a zajistit, aby se splnilo to, co chceme. Udržet těžbu na maximálně možnou dobu.
 
Co se Vám ve funkci hejtmana povedlo a co považujete za svůj největší úspěch?
Kraj se hodně změnil v celé řadě oblastí a jednou z nich je i životní prostředí. V loňském roce jsme měli vůbec nejčistší ovzduší v novodobé historii kraje. Dokončily se a stále se staví další obchvaty našich měst. Zavedli jsme principy duálního vzdělávání a školství je společně se zdravotnictvím hlavním cílem dalších investic. Všechny krajské nemocnice mají magnetickou rezonanci, kromě Karviné, kde se snažíme to prosadit a Havířova, kde bude instalována po letošních prázdninách. Rozproudil se turistický ruch a už nejsme vnímáni jako černý region. Naopak, z pohledu inovací se řadíme mezi nejlepší v České republice.
 
V případě, že ve funkci hejtmana budete po volbách pokračovat, co bude Vaší hlavní prioritou? 
Transformace kraje. Musí pokračovat. K tomu musíme využít výše zmíněného Fondu spravedlivé transformace a dát dohromady všechny, kteří o to mají zájem. Podnikatele, vzdělávací instituce a samozřejmě i samosprávy. Kritizovat umí spousta lidí, ale vzít za to, to už tak jednoduché není.
 
 
 
  • Zdroj: Sdružení hornických odborů