Růst příjmů domácností po zpomalení v roce 2020 opět nabral na rychlosti

Čisté příjmy českých domácností vzrostly v roce 2021 meziročně o 9,6 %, reálně o 5,6 %. Míra ohrožení příjmovou chudobou dosáhla 10,2 %, materiálně a sociálně deprivovaných domácností bylo 4,8 %. Ukazují to výsledky pravidelného šetření životních podmínek a příjmů v domácnostech.

Na každou osobu v české domácnosti připadal za rok 2021 průměrný čistý příjem 241,2 tisíc korun, což je o 21 055 korun více než v roce 2020. Měsíční průměr čistých příjmů na osobu činil 20 097 korun. Nominálně si nejvyšší úroveň příjmů držely domácnosti samostatně činných osob, a to ve výši 263,8 tisíc korun. „Největší přínos na celkovém růstu příjmů měly domácnosti zaměstnanců, kterým roční příjmy nominálně vzrostly o 12,6 % na 256,2 tisíc korun, především díky nižšímu zdanění v důsledku zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy,“ říká Marek Rojíček předseda Českého statistického úřadu.

Objektivní nárůst peněžních příjmů však nekorespondoval s tím, jak domácnosti své příjmy vnímaly. 13,2 % domácností připustilo obtížné vycházení se svými příjmy, což je pokles o 1,2 p. b. Na druhé straně klesl (o 1,3 p. b.) podíl domácností, které vycházely se svými příjmy snadno až velmi snadno na 18,7 %.

S rostoucími příjmy se také zvedla peněžní hranice, od níž se odvozuje výpočet ukazatele míry ohrožení příjmovou chudobou. Ta se přitom liší podle jednotlivých typů domácností. Pro jednotlivce činila 15 571 korun, u rodičů se dvěma menšími dětmi se jednalo o částku
32 698 korun na domácnost za měsíc. „Podíl osob, které se ocitly pod danou hranicí ohrožení příjmovou chudobou, vzrostl z 8,6 % na 10,2 %, nicméně se dlouhodobě drží v rozmezí přibližně 9 až 10 %,“ konstatuje Simona Měřinská z odboru šetření v domácnostech ČSÚ. Ohrožení příjmovou chudobou se týkalo přibližně 1 046,4 tisíc obyvatel České republiky.

Celkové výdaje za bydlení v roce 2022 činily v průměru 6 820 korun měsíčně na domácnost, což představuje nárůst o 10,4 %. „Podíl výdajů za bydlení na čistých příjmech meziročně vzrostl o 0,5 procentního bodu a v průměru činil 14,9 %. Oproti trendu v předchozí dekádě příjmy domácností rostly průměrně pomaleji než jejich výdaje za bydlení,“ vysvětluje Simona Měřinská z odboru šetření v domácnostech ČSÚ.

Zjišťování životních podmínek probíhá každoročně. Letos se uskuteční v období od 4. února do 18. června a tazatelé při něm po celé republice navštíví téměř 11,5 tisíc domácností.

Další informace přináší aktuální publikace Životní podmínky 2022.