S Čechy v evropských institucích chceme více spolupracovat

Kolem stovky Čechů v evropských institucích diskutovalo v Bruselu s viceprezidentem Svazu průmyslu Radkem Špicarem. Sérii jednání pořádalo Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Účastníci se bavili mimo jiné o tom, v jaké situaci se nachází Česko po 15 letech členství v EU a co lze očekávat od nových evropských institucí.

Viceprezident Svazu průmyslu Radek Špicar hovořil o svých zkušenostech z regionů, kde se pravidelně potkává s občany a naslouchá jejich názorům a obávám spojených s Evropskou unií. Odvezl si naopak cenné informace o aktuálním dění v evropských institucích, názory a zkušenosti českých zástupců v evropských institucích. Ti se shodli, že spolupráce se Svazem a zejména vzájemná výměna informací bude pro jejich práci přínosná.

„Nakonec jsem víc poslouchal, než mluvil. Odvážím si cenné informace od nejvýše postavených Čechů v Radě, Komisi i Parlamentu. Díky všem za důvěru a otevřenost,“ říká Radek Špicar.

V diskuzích se účastníci zaměřili také na nedávné evropské volby. Celkově lze 51% volební účast v EU hodnotit celkem pozitivně. V České republice poskočila oproti posledním volbám o 10 procentních bodů na zhruba 28 procent. Ačkoli si evropské politické strany udržely většinu v Evropském parlamentu, vzrostl vliv populistů, euroskeptiků a zelených. „Povolební EU bude hodně zajímavá a pro evropský byznys to nebude lehké,“ shrnul Špicar.

spicar brusel
Jasná shoda panovala na tom, že členství v EU je pro ČR, její občany, firmy a konkurenceschopnost naprosto zásadní. Mír trvající několik dlouhých desetiletí a takřka bezbariérový přístup na vnitřní trh nelze brát jako samozřejmost. Nicméně velký vliv na to, jak momentálně čeští občané vnímají EU, má domácí politika, množství a kvalita informací ve veřejném prostoru a rétorika politiků. Je třeba také vysvětlovat a vyvracet řadu mýtů, které se rychle šíří. Jedním z nich je, že nejsme schopni v Bruselu nic ovlivnit. To není pravda, jen je třeba mít jasnou pozici, sedět u vyjednávacího stolu a tvořit koalice s ostatními státy.

Účastníci se také shodovali, že nyní je nejvyšší čas jasně formulovat priority pro nadcházející evropské instituce. V této souvislosti už Svaz průmyslu podnikl řadu kroků. Priority a požadavky na nové členy Evropského parlamentu pro další pětileté funkční období poprvé prezentoval na tiskové konferenci koncem dubna v Praze, které se účastnili i šéfové konfederace evropského podnikání BusinessEurope. Svaz má také jako jeden z mála zaměstnavatelských asociací z regionu střední a východní Evropy přímo v Bruselu své zastoupení. Může tak už v zárodku ovlivňovat podobu evropských pravidel.

V BusinessEurope diskuze o prioritách evropského byznysu pokračovala také v polovině června v Helsinkách, kde se uskutečnilo jednání prezidentů čtyřicítky evropských svazů. Delegaci Svazu vedl jeho prezident Jaroslav Hanák.

kategorie Evropská unie