Schůzka předsedy OS hasičů s ministrem vnitra

V úterý proběhla schůzka předsedy OS hasičů s ministrem vnitra a generálním ředitelem HZS. Schůzka se týkala odměn za práci při zvládání pandemie.

Předmětem jednání byly odměny za COVID a příspěvek na stravu z provozních prostředků.
Jak již předseda informoval členy předsednictva, zveřejnil pan ministr na tiskové konferenci 8. 4. 21 po jednání s předsedy NOSP a UBS,
že požádá vládu o přidělení prostředků na odměny pro 26 000 policistů a 1 600 hasičů……

Po argumentaci OSH uznal, že původní čísla nekorespondují s objemem činností odváděných příslušníky HZS a slíbil, že požádá vládu o prostředky na odměny pro předsedou  navržených 7 000 příslušníků HZS.

Co se týká druhého tématu, byly vysvětleny problémy a nevýhodnost stravenkového paušálu pro 2/3 příslušníků HZS. V připravovaném pokynu MV je zpracována dohoda ministra s policejními odbory o poskytnutí příspěvku z provozních prostředků ve výši 39,- Kč, ovšem formou paušálu. Po debatě došlo k dohodě, že pokyn bude upraven tak, aby generální ředitel HZS mohl rozhodnout, jakou formou bude příspěvek poskytnut.