Seminář na téma Platforms to Business Regulation

Zástupci online platforem, jejich uživatelé z řad soukromých společností a představitelé podnikatelských a zaměstnavatelských svazů se sešli společně se zástupci evropských institucí a členských států na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii, aby diskutovali návrh Evropské komise o posilování spravedlnosti a transparentnosti mezi platformami a firmami (také známé jako platform to business nebo P2B nařízení).

Ve svém úvodním vystoupení popsal představitel Stálého zastoupení ČR při EU velvyslanec Jaroslav Zajíček, jak se platformy stávají realitou v každodenním životě evropských občanů. Poté zdůraznil, že je třeba odpovědného regulačního přístupu k jejich rychle se rozvíjející ekonomice. Viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková poté představila postoj Svazu k návrhu nařízení. „Ve Svazu průmyslu a dopravy ČR jsme svědky digitální transformace nejen jednotlivých firem, ale celých sektorů. To se projevuje i v proměnách členské základny. Stále více členů se digitalizuje a využívá služby platforem. To je důvod, proč je tento návrh nařízení pro nás prioritou,“ řekla viceprezidentka. „Online podnikání včetně poskytování zprostředkovatelských služeb musí být spravedlivé a transparentní. Současně bychom neměli omezovat schopnost platforem nabízet služby, které zákazníci požadují, uživatelům tak přístup k těmto službám komplikovat. Požadujeme také, aby B2B Platformy byly z návrhu nařízení vyloučeny – tuto oblast není potřeba regulovat, plně zde postačují smluvní vztahy.“

Michal Feix z úspěšné české online společnosti Seznam.cz se zaměřil na transparentnost související s řazením (rankingem). Domnívá se, že ačkoli transparentnost je klíčová, regulátoři musí také zajistit, aby platformy nebyly nuceny zveřejňovat svá obchodní tajemství. To je důvod, proč by měl být článek o regulaci přeformulován a objasněn, řekl Michal Feix.

Podle Wernera Stengga z DG CONNECT je hlavním cílem Komise zajistit správnou rovnováhu v obchodních vztazích mezi platformami a jejich obvykle menšími uživateli ze soukromého sektoru. Ve svém vystoupení zdůraznil, že při dosažení tohoto cíle není záměrem Komise narušit rovnováhu ekonomiky platforem v Evropě. „Chceme, aby firmy jako Seznam.cz byly úspěšné,“ uzavřel Stengg.

Patrick Gibbels z Evropské aliance pro malé podniky (ESBA) se zaměřil na příležitosti, které platformy představují pro malé společnosti aktivní na internetu. Mezi ně patří zvýšené možnosti exportu a rozšíření spotřebitelského trhu. Vyzval k opatrnému přístupu vůči vyhledávačům během budoucích prací na projednávaném nařízení.

Jakob Kucharczyk z CCIA a Siada El Ramly z EDiMA, kteří zastupují inovativní technologické společnosti, prezentovali postoje platforem a varovali před konkrétními ustanoveními současného návrhu nařízení. Oba zdůraznili potřebu rovnováhy mezi transparentností řazení, a ochranou obchodního tajemství. Další oblastí, na kterou se zaměřili, byla ustanovení o nápravných opatřeních pro uživatele platforem: „Je ve vlastním zájmu platforem co nejrychleji řešit problémy, které mohou vzniknout ve vztahu s jejich obchodními uživateli. Obchodní model platformy je založen na úspěšnosti podnikových uživatelů. Zároveň však musí být zabráněno zneužívání hromadného odškodnění pro nekalé obchodní praktiky,“ řekl Kucharczyk.

Cílem regulace platform to business (P2B) je dosáhnout rovnováhy mezi platformami a jejich podnikovými uživateli. Tento cíl musí být dosažen bez ohrožení inovací v EU, omezení volby pro spotřebitele nebo omezení příležitostí pro podnikové uživatele platforem. Tato témata byla během semináře projednána společně s představiteli EU institucí, i zástupci platforem a jejich uživatelů ze soukromého sektoru. Mezi klíčové aspekty návrhu patří transparentnost řazení (jak zajistit, aby uživatelé chápali principy řazení, aniž by platformy musely zveřejňovat svá obchodní tajemství. Tato témata byla projednána během semináře spolu s konkrétními doporučeními pro rozhodovací orgány EU o tom, jak zajistit fungování nařízení o P2B v praxi, a zaručit tak, že bude moci evropská ekonomika platforem dále růst.

kategorie Z hospodářské politiky