Šestý balík EU sankcí proti Rusku

Předsedkyně Komise von der Leyenová ve svém projevu v Evropském parlamentu představila nástin 6. balíčku sankcí EU. Hlavní body návrhu Komise jsou následující: 

  • Úplný zákaz ruské ropy, námořní i potrubní, surové i rafinované. Postupné ukončení dodávek ruské ropy proběhne do šesti měsíců a rafinovaných produktů do konce roku.
  • Sestavení seznamu vysokých vojenských důstojníků a dalších osob, které se dopustily válečných zločinů v Buči a které jsou odpovědné za nelidské obléhání města Mariupol.
  • Zákaz členství Sberbank – zdaleka největší ruské banky – a dalších dvou velkých bank ve SWIFT.
  • Zákaz vysílání tří velkých ruských státních vysílacích společností v EU.
  • Zákaz poskytování účetních a poradenských služeb ruským společnostem.

Návrhy v současné době projednává COREPER (Výbor stálých zástupců). Jakmile dostanou zelenou a budou veřejně dostupné, Svaz průmyslu a dopravy se s vámi podělí o texty právních předpisů.

V minulých dnech také Evropská komise zveřejnila další pokyny k opatřením týkajícím se luxusního zboží, pojištění a zajištění, prodeje cenných papírů a vkladů, humanitárního obchodu a obchodování. Všechny pokyny jsou k dispozici na tomto odkazu.

Sankce z ruské strany

Prezident Putin podepsal 3. května výnos o odvetných ekonomických opatřeních v souvislosti s nepřátelskými kroky některých zahraničních států a mezinárodních organizací. Mimo jiné zakazuje:

  • Provádět transakce se zahraničními fyzickými a právnickými osobami, na které se vztahují ruské sankce, plnit závazky vůči osobám pod sankcemi v rámci uskutečněných transakcí (včetně uzavřených zahraničních obchodních smluv)
  • Vyvézt ze země výrobky a suroviny, které byly vyrobeny nebo vytěženy v Rusku za účelem prodeje osobám, na které se vztahují odvetná omezení Ruské federace

Více informací k tématu lze nalézt na tomto odkazu (oficiální web, v ruštině).

Revize právních předpisů na Ukrajině

Ukrajinská asociace pro podnikání a obchod (UBTA) sdílí nejnovější aktualizace právních předpisů. Cílem navrhovaných opatření je usnadnit obchod a podpořit rozpočtové příjmy, kompletní dokument je k dispozici zde.