Šetření mezi podniky: Rychlý růst mezd se již zastavil

Pandemie koronaviru snížila firmám příjmy, zisky i zakázky a zvýšila ekonomickou nejistotu. Vyplývá to z výsledků šetření za druhé čtvrtletí roku 2020, které Svaz průmyslu a dopravy ČR již devět let provádí společně s Českou národní bankou. Respondenty jsou firmy, které reprezentují strukturu české ekonomiky. Jejich očekávání a pohled na vývoj tak odráží relevantní trendy v ekonomice.

„Pandemie zastihla českou ekonomiku ve specifické situaci postupně oslabujícího růstu. Jeho tempo se snižovalo i u našich hlavních ekonomických partnerů a zároveň se zvyšovaly mzdy na maximum a zdražovaly vstupy. Do vypuknutí pandemie a přijetí mimořádných opatření ale ekonomika stále celkově mírně rostla. Krize firmám jednoznačně snížila příjmy, zisky i zakázky a zvýšila ekonomickou nejistotu,“ uvádí Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Z šetření plyne, že se u firem zhoršilo hodnocení domácí i zahraniční poptávky a obdobně se u nich zhoršuje i očekávání zakázek pro následující měsíce. „Odraz aktuální situace vidíme i ve výraznějším poklesu očekávaných firemních investic. Po vypuknutí pandemie podniky svými investicemi rychle reagovaly na zhoršení aktuální situace. Kvůli krizi se ale firmám snížily zisky a teď už jsou s investicemi opatrné,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Přestože nadále přetrvávají silné inflační tlaky a například ceny materiálů a surovin se zatím nezačaly snižovat, situace na trhu práce se oproti předchozím čtvrtletím zklidňuje. „Mzdový růst již dosáhl svého stropu v 1. čtvrtletí a jeho tempo oslabuje. Tento trend očekáváme i v následujících čtvrtletích,“ říká Vladimír Štípek, ekonom-analytik Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Z šetření také vyplývá, že firmy nechtějí riskovat a snaží se zajišťovat svůj export proti kurzovému riziku. „Podíl zajištěného exportu se blíží 60 %, tato eliminace rizika samozřejmě vyžaduje náklady. Firmy se proti riziku zajišťují přirozeným využíváním eura i v domácích transakcích. Logickým krokem by tak při silné provázanosti se zeměmi používajícími euro bylo přijetí společné měny. Dle závěrů šetření ji firmy používají v Česku i pro tuzemské transakce v 15 až 20 procentech případů,“ dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy.

Kompletní výsledky šetření najdete v přiloženém dokumentu.

kategorie Tiskové zprávy