Sev.en Energy: Útlum těžby uhlí v lomu ČSA pokračuje, zrušeny budou stovky pracovních míst

Předseda ČMKOS Josef Středula spolu s makroekonomy Martinem Fassmannem a Tomášem Pavelkou byli hlavními aktéry on-line konference ČMKOS k velmi ožehavému tématu. Účastníkům z virtuálního studia Hotelu Olšanka populární argumentační formou přiblížili makroekonomické dilema dnešních dnů, které se bytostně týká budoucího postavení a příjmů českých zaměstnanců.
 
Na nejnovějších ekonomických datech vývoje inflace a hlavně trendu sestavování státního rozpočtu pro rok 2021 odhalili, kam směřují záměry vlády. Deficit státního rozpočtu není využíván plně k proinvestování se z krize, jak bylo původně slibováno, ale slouží k nepodloženému bezprecedentnímu snižování daní, které zatíží zbytečně státní kasu, ale i rozpočty krajů a obcí – podle propočtů ČMKOS jde o částku přes 200 miliard korun. Je to nesystémové půjčování si na snižování daní.
Opět tak dochází k prohlubování nespravedlnosti českého daňového systému vůči zaměstnancům, ze kterých dělá spolehlivé daňové soumary. Ti jsou totiž většinovými plátci do státní kasy. Náš daňový systém z podnikání vybere pouze 20 % odvodů, přičteme-li k tomu rekordní odvod dividend z ČR, který těží z nízkých mezd, je jasné že cesta k překonání koronavirové krize bude ležet na bedrech lidí práce. Zaměstnanci budou ti, co daňové experimenty ministerstva financí zaplatí.
Josef Středula znovu připomněl, že má-li se ČR vymanit z konceptu rozvojové ekonomiky a zastavit návrat k levné práci, je třeba směřovat k nové celospolečenské dohodě – CZECH DEAL. Nemůžeme dopustit, aby se výsledky kampaně Konec levné práce promarnily, případné zrušení super hrubé mzdy nesmí nahrazovat kolektivní vyjednávání! Doporučil odborům ve firmách, kde jsou pro to podmínky, vyjednávat růst mezd výrazně nad rámec inflace.
Předseda ČMKOS poděkoval odborářům za to, že trend vstupu do odborů a zakládání nových odborových organizací úspěšně pokračuje. Vysoce ocenil práci zaměstnanců v náročných podmínkách covidové pandemie.