Silniční balíček opět neprošel Evropským parlamentem. Cui bono?

Svaz průmyslu a dopravy ČR je hluboce znepokojen vývojem projednávání tzv. silničního balíčku v Evropském parlamentu. Při čtvrtečním hlasování ve výboru TRAN shodili europoslanci opakovaně mobilní balíček ze stolu. Ze tří zpráv prošla hlasováním jen jedna. První propad se konal počátkem minulého července. Tehdy AT PRES operativně reagovalo novým kompromisním návrhem, který na základě velmi křehkého kompromisu dospěl až k přijetí obecného přístupu na prosincové Radě TTE. Členské státy i přes velké názorové rozdíly kompromis podpořily, vzhledem k tomu že chtěly zabránit poziční válce jako u směrnice o vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb. Chtěly jasná a vymahatelná pravidla, která by všechny státy respektovaly a vyvarovaly se přijímání jednostranných národních úprav. Členské státy tak uznaly vysokou mobilitu pracovníků sektoru silniční dopravy a tomu odpovídající potřebu flexibility zakotvené v lex specialis.

Ze tří hlasovaných zpráv poslanci podpořili pouze nové nastavení pravidel pro vykonávání kabotáže, která se svojí povahou liší od běžného tranzitu i mezinárodní dopravy. Konkrétně prošly návrhy europoslance Ertuga:

  • návrat vozidel do členského státu nejpozději každý čtvrtý týden,
  • 3 dny jako maximální limit pro kabotáž, bez omezeného počtu povolených operací v rámci tohoto období,
  • následné kabotážní operace nesmí autodopravce realizovat v tom samém členském státě v průběhu 60 hodin po návratu do členské země, kde je usazen a nezapočne nová operace mezinárodní přepravy realizovaná z členského státu usazení autodopravce.

Komise, předsednictví, členské státy a byznys investovaly spoustu energie do formulování jasně uchopitelných a vymahatelný pravidel jak pro řidiče, tak pro dopravce. Společná a férová pravidla, fungující mezinárodní silniční přeprava v souladu s trendy čisté mobility, vymýcení ilegálních praktik a tzv. nomádů a konec diskusí o sociálním dumpingu – to vše tedy nakonec ztroskotalo na nevůli Evropského parlamentu. Proto se ptáme, komu prospěje NO DEAL! Podnikatelům, dopravcům, spotřebitelům a občanům EU rozhodně ne.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej 
kategorie EU infoservis