Školská tripartita ocenila růst platů

Hlavním bodem středečního jednání poradního týmu pro školství RHSD – školské tripartity byl podrobný rozbor vývoje platů v regionálním školství v loňském roce.

Průměrná měsíční nominální mzda/plat zaměstnanců ve školství dosáhla výše 36 858 Kč (meziroční nárůst o 9,9 %), přičemž u pedagogických pracovníků činila 41 602 Kč (meziroční nárůst o 9,2 %), u nepedagogických zaměstnanců činila 24 959 Kč (meziroční nárůst o 11,7 %) a u učitelů činila 44 060 Kč (meziroční nárůst o 9,7 %).

František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství ocenil tento historický nárůst příjmů. Školské odbory však upozorňují na negativní poměr – neúměrně se zvyšují nenárokové složky vůči platu. U pedagogických pracovníků to byl loni nárůst o 30 % ve srovnání s předloňským rokem. Tato tendence, kdy je velká částka vyplácena formou odměn, neodpovídá racionálnímu využití platů a odměn.  Paradoxně i díky tomu, jak poukázal F. Dobšík i Jiří Zajíček prezident CZESHA, začaly značně zaostávat platy ředitelů. F. Dobšík v této souvislosti vidí řešení, o kterém opakovaně na školské tripartitě hovořil. Obdobně jako v zahraničí zavést formu – kolektivní smlouvy vyššího stupně, která by tyto nepříznivé tendence eliminovala.

Školské odbory doporučily, aby v zájmu bezpečného zahájení nadcházejícího školního roku měly možnost očkování proti COVIDU i nejmladší ročníky zaměstnanců školství.