Školské odbory u budoucího ministra

S představiteli školských odborů Františkem Dobšíkem a Markétou Seidlovou jednal budoucí ministr školství Petr Gazdík.

Diskutovali o důležitosti budoucí komunikace v rámci školské tripartity, zabývali se problémem dopadů rozpočtového provizoria na odměňování zaměstnanců ve školství. Petr Gazdík se zajímal i o konkrétní poznatky školských odborů se zvládáním pandemie a zajišťováním bezpečné výuky.

  • Zdroj: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství