Služební cesty do zahraničí během koronavirových opatření

Přinášíme vám souhrnný přehled možností cestování do zahraničí za služebním účelem. Seznam obsahuje informace o zemích, které aktuálně umožňují vstup na své území občanům a rezidentům ČR.

Velká část těchto států uplatňuje vůči ČR specifická pravidla pro překročení hranic, do menší skupiny zemí je možno cestovat bez jakýchkoli omezení. Tento režim vychází z průběžně vyhodnocované epidemiologické situace v ČR i na místě.

Před každou cestou důrazně doporučujeme si zkontrolovat aktuálně platné podmínky pro cestování do daného státu. Ministerstvo zdravotnictví ČR pravidelně na svých webových stránkách aktualizuje seznam zemí, ve kterých panuje příznivá epidemiologická situace. Do ostatních zemí s vyšším rizikem nákazy se doporučuje cestovat jen v nezbytných případech z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a možných komplikací v dopravě. Situaci v zemi je možné si ověřit na stránkách českého zastupitelského úřadu, na které uvádíme odkaz u každé zemi v seznamu.

Při návratu zpět do ČR ze zemí, které se nenachází na seznamu nízkorizikových zemí Ministerstva zdravotnictví, je nutné vzít v potaz platná opatření a povinnosti, které jsou podrobně popsány v tomto článku

CESTY BEZ OMEZENÍ

Země EU a EHPBulharskoFrancieChorvatskoLucemburskoNizozemskoPolskoPortugalskoRakouskoRumunskoSlovenskoŠpanělskoŠvédskoŠvýcarsko (a Lichtenštejnsko)

Země mimo EU: AlbánieČerná HoraKosovoMoldavskoSeverní MakedonieSrbskoTurecko

CESTY S RESTRIKCEMI

Země EU a EHP:

Dne 8. září zařadila Belgie Prahu do červené zóny, občané ČR s trvalým pobytem v Praze tedy budou muset nastoupit do 14denní karantény a absolvovat také test na přítomnost koronaviru. Zbytek ČR je zařazen do oranžové kategorie, karanténa a test jsou v tomto případě pouze doporučené. Před cestou musí také každý cestující, který v Belgii stráví více než 48 hodin, vyplnit formulář Public Health Passenger Locator Form.

ČR byla nově zařazena na seznam rizikových zemí. Na území Dánska mohou vstoupit pouze lidé v odůvodněných případech, mezi které se počítá též služební cesta. Předložení výsledku testu ani karanténa nejsou v takovém případě vyžadovány. 

V Estonsku platí pro občany ČR povinnost 14 denní karantény, kterou je možné zkrátit na dobu 7 dnů dvěma negativními testy absolvovanými po vstupu do země.

Cestování do Finska je možné jen v odůvodněných případech, mezi které náleží zaměstnání nebo vyslání pracovníka do zahraničí. Oprávněnost vstupu posuzuje pohraniční stráž na základě předložených dokladů o účelu cestu.

Pro občany ČR platí při vstupu do Irska povinnost 14denní karantény. Před odjezdem je také nutné vyplnit formulář COVID-19 Passenger Locator Form. Po jeho vyplnění je na email zasláno potvrzení, které se předkládá na hranicích.

Cestovatelé mají možnost se na letišti rozhodnout, zdali chtějí po příjezdu do země setrvat 14 dnů v karanténě anebo podstoupit dva testy v rozmezí 5 dnů. První test na letišti je zpoplatněn, druhý je zdarma.

V případě cesty na Sardinii nebo do regionu Apulie platí povinnost nahlásit pobyt minimálně 48h předem. Registrační formuláře jsou dostupné na těchto odkazech: SardinieApulie. V případě, že cestující pobýval nebo tranzitoval 14 dnů před příjezdem do Itálie v Bulharsku nebo Rumunsku, je povinen nastoupit do karantény. Na pobyty nebo tranzity v Chorvatsku, Řecku, Maltě nebo Španělsku se vztahuje povinný test ne starší než 72h.

Před odletem do země je nutné vyplnit registrační formulář Cyprus Flight Pass a v rámci něho doložit negativní výsledek testu na koronavirus. 

ČR aktuálně spadá do kategorie zemí, jejíž obyvatelé musí předložit při vstupu do Litvy negativní PCR test ne starší než 72 hodin, přihlásit se do 12 hodin od vstupu do země na u Národního centra veřejného zdraví vyplněním elektronického formuláře a podstoupit 14denní karanténu.

ČR je aktuálně zařazena do skupiny zemí, jejíž obyvatelé musí po vstupu do země nastoupit do 14denní karantény.

Do 1.10. platí v Maďarsku zákaz vstupu pro cizí státní příslušníky. Omezení se nevztahuje na obchodní a služební cesty, tento účel je však nutné na hranicích věrohodně doložit. Zde cestující také podstoupí krátkou lékařskou prohlídku.

ČR byla umístěna na seznam zemí, jejíž obyvatelé musí předložit negativní výsledek testu ne starší než 72h. Test může být vykonán rovněž na letišti. Výsledky by v takovém případě měly být k dispozici do hodiny.

Dne 9. září označila spolková vláda Prahu za rizikový region. Každý, kdo přijíždí do Německa a během posledních 14 dnů pobýval v Praze, je povinen se odebrat do 14denní karantény nebo disponovat negativním výsledkem testu ne starším než 48 h. Z této povinnosti platí v jednotlivých státech určité výjimky (v Bavorsku se například vztahují na nezbytně nutné pracovní cesty). Cestovatelů z ostatních oblastí ČR a pendlerů se opatření netýká.

ČR aktuálně nesplňuje norská kritéria bezpečných zemí, lidé přijíždějící z ČR jsou tedy povinni po příjezdu nastoupit do 10denní karantény. Na hranicích musí též doložit adresu, na které po tuto dobu setrvají (potvrzení hotelu, podepsané prohlášení). Negativním testem nelze karanténu nahradit.

Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronický formulář Passenger Locator Form, na jehož základě obdrží QR kód. Ten slouží mj. k namátkovému testu, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka. V případě cesty do Řecka pozemní cestou je také nutné předložit negativní výsledek testu, který nesmí být starší než 72h.

ČR byla zařazena do kategorie zemí, jejíž občané musí po příjezdu nastoupit do 14denní karantény. Tato povinnost se však nevztahuje na cesty za účelem neodkladného obchodního jednání. Cesta v takovém případě nesmí přesáhnout 48h a musí být doložena příslušnými dokumenty.

Na území VB platí pro občany ČR povinnost 14denní karantény po příjezdu. Před cestou je také nutné vyplnit kontaktní formulář.

Země mimo EU:

Vstup na území je umožněn všem občanům EU po předložení negativního výsledku testu na koronavirus, který není starší než 48 h.

O nové vízum je v současné době možné požádat jen v určitých případech, mezi které náleží i obchodní účely. Je nutné se prokázat negativním testem na koronavirus, který není starší než 3 dny, a tento doklad zaslat čínské ambasádě v Praze ještě před cestou. Ta cestujícímu zašle zpět prohlášení o zdravotním stavu, které se předkládá při vstupu na čínské území.

Země je otevřena všem cizím občanům podle vízových předpisů. Na místech vstupu je zavedena povinnost předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 h.

Indie

Držitelé obchodního víza do Indie, které bylo vydáno po 30. 6. 2020, náleží do jedné z kategorií, kterým je umožněn v současné době vstup do Indie. Všichni cestující musí být registrováni přes elektronický formulář a po příletu nastoupit 14denní karanténu.

Všechna mezinárodní letiště v Iráku jsou nyní v provozu a do země je možné vstoupit s platným vízem. Platí povinnost předložit negativní výsledek testu na koronavirus ne starší než 3 dny. Před cestou doporučujeme si ověřit podmínky vstupu také u iráckého velvyslanectví v Praze.

Země přestala vydávat turistická víza, je však stále možné zažádat o vízum obchodní. Na letišti je nutné předložit negativní výsledek testu na koronavirus, který není starší než 96h. Cestovatelé, kteří vykazují známky onemocnění, jsou umístěni do karantény. Pozemní hranice jsou uzavřené, letiště je však v provozu. Do země létají vybrané aerolinky.

Vstup do země je povolený, ale značně omezený. Korea v dubnu zrušila až do odvolání bezvízový styk pro řadu zemí včetně ČR. Po příletu jsou všichni cestující testováni na koronavirus. Krátkodobí návštěvníci musí následně absolvovat karanténu ve státním zařízení na své náklady, pouze držitelé dlouhodobých víz ji mohou podstoupit na soukromé adrese.

Jordánská vláda dne 8. 9. částečně zprovoznila letiště v Ammánu pro komerční lety a zároveň vydala seznam zemí, jejichž občané mohou do země vstupovat. ČR byla umístěna do zelené kategorie, pro kterou platí povinnost prokázat se negativním výsledkem na koronavirus a následně podstoupit další test po příletu na letišti. V případě negativního výsledku pobyt není nijak dále omezen.

Kazachstán dočasně zrušil bezvízový styk s řadou zemí světa včetně ČR. K žádosti o vízum je nutné předložit potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus. ČR byla v seznamu bezpečných zemí zařazena do 1. kategorie. V případě, že po příletu cestující nebudou vykazovat známky onemocnění, budou vpuštěni na  území bez dalších omezení.

V současnosti je možné vstoupit do emirátů Dubaj a Abú Dhábí. Před odbavením na letišti je nutné předložit negativní výsledek testu na koronavirus. Cestování mezi emiráty je značně omezeno, každý region navíc uplatňuje další specifická pravidla pro pobyt cizinců.

Individuální cestující musí na hranicích předložit negativní výsledek PCR testu a následně se podrobit 14denní karanténě. Ta může být předčasně ukončena, pokud se cestující nechá po 6. dnu testovat a výsledek bude negativní.

kategorie Proexportní servis