SP ČR: I přes překážky se zahraničnímu obchodu stále daří

I přes veškeré překážky se tuzemskému exportu a zahraničnímu obchodu stále daří. Kvůli válce na Ukrajině a s ní související ekonomickou krizí je ale nutné českým vývozcům pomáhat významněji než za časů, kdy se ekonomice dařilo. Důležitá je podpora ze strany státu alespoň na podobné úrovni, jako v dalších srovnatelných státech EU, aby české firmy neztratily mezinárodní konkurenceschopnost, hodnotní ve svém komentáři Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podle něj by měl stát podporovat české exportéry zejména na mimoevropských trzích.

Česká republika je exportně orientovaná ekonomika. Kvůli válce na Ukrajině a s ní související ekonomickou krizí je nutné českým vývozcům pomáhat významněji než za časů, kdy se ekonomice dařilo. Důležitá je podpora ze strany státu alespoň na podobné úrovni, jako v dalších srovnatelných státech EU, aby české firmy neztratily mezinárodní konkurenceschopnost. Meziročně český export v říjnu 2022 narostl o 17,2 %, což je dáno také vyššími vývozními cenami. Nárůst je vidět i oproti roku 2019, a to o 15,1 %. Exportu se tedy i přes veškeré překážky stále daří. Ze sektorového pohledu se ukazuje, že mobilita, doprava a infrastruktura zůstávají pro české firmy velmi perspektivní. Vývoz motorových vozidel vzrostl o 22,9 mld. Kč a vývoz elektrických zařízení o 8,6 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách skončila v říjnu schodkem 26,8 miliardy korun. Schodek tak byl meziročně o 10 miliard větší. Hlavním důvodem jsou stále vysoké ceny dovážených komodit.

Z důvodu českého předsednictví v Radě EU nebylo v roce 2022 možné s ministry a dalšími zástupci rezortů realizovat podnikatelské země především mimo země EU v takovém rozsahu, jako jsme byli zvyklí v období před pandemií Covid-19. A to i přesto, že prezident Svazu Jaroslav Hanák osobními dopisy a prosbami (dokonce i ve spolupráci s Hospodářskou komorou) na státní a ústavní činitele ČR apeloval, aby realizovali doprovodné podnikatelské mise do vytipovaných teritorií. V roce 2022 se tak povedlo uskutečnit pouze 3 doprovodné podnikatelské mise, a to do USA, SAE a Alžírska. Před příchodem pandemie covidu přitom bylo běžné uspořádat 12-15 misí ročně.

Spolu s MZV jsme v létě alespoň společně zorganizovali setkání s ekonomickými diplomaty z celého světa, kdy se v červnu do Prahy sjelo bezmála 170 diplomatů a konzultantů, aby poradili českým podnikatelům, jak podpořit jejich export do vybraných teritorií. Celkem díky organizaci Svazu proběhlo více než 2000 jednání za účasti 280 českých firem. 

Podobně jako během pandemie jsme na základě Dočasného krizového rámce EU aktivně prosazovali program záruk pro exportéry zasažené krizí, kterým nový program od EGAP umožní posílit likviditu vývozních firem. Na program EGAP Plus půjde ze státního rozpočtu 500 milionů korun, což umožní vystavení záruk v objemu 6,25 miliardy korun. Také jsme do novely zákona o exportním financování a záruk se státní podporou pomohli prosadit pojem „exportně orientovaného podniku“, který formou investic do výroby a inovací umožní přístup k produktům EGAP a ČEB bez ohledu na konkrétní smluvní transakci se zahraničním partnerem. S MPO jsme v pravidelném kontaktu ohledně dlouhodobé koncepce podpory exportu se státní podporou, ke které z naší iniciativy také vznikla nová pracovní skupina složená ze zástupců zainteresovaných stran, protože současná úprava zákona č. 58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou je dle našeho názoru pouze dočasné, ale ne dlouhodobé řešení. 

Díky našemu členství v BusinessEurope a také naší stále delegátce v Bruselu máme možnost ovlivňovat legislativu EU včetně obchodní politiky vůči třetím zemím již při jejím vzniku. Snažíme se podpořit co nejvíce ambiciózní politiku EU a vítáme obchodní dohody včetně dohod o volném obchodu (FTA) s co možná nejvíce partnery, a to za dodržování mezinárodních pravidel WTO. Můžeme zmínit aktuálně projednávané obchodní dohody s Chile, Mexikem a Novým Zélandem, které je nutné urychleně ratifikovat na úrovni členských států. Spolupodílíme se na aktuální evropské reakci proti americkému ochranářskému aktu o snížení inflace (IRA), který má znevýhodnit evropské firmy na americkém trhu. Snažíme se informovat české firmy o přínosech obchodních dohod i na úrovni malých a středních podniků, které sice problematika zajímá, ale neví, jak a kde se k ní vyjádřit či zjistit více informací. Proto jsme zpracovali analýzu o dopadech obchodní politiky EU na vybrané země (ČR, Finsko, Německo, Maďarsko) včetně konkrétních doporučení státní správě s dalšími kroky a výhod členství v zaměstnavatelských svazech a asociacích.

Představenstvo Svazu také schválilo vznik Pracovní skupiny pro rozvojové země. Účelem zformování pracovní skupiny je podpořit firmy při navazování dlouhodobých vztahů na trzích třetích zemí a s ohledem na férové podnikatelské zásady přispět k místnímu ekonomickému rozvoji s využitím know-how soukromého sektoru ve vztahu k místní kultuře. Tato iniciativa souvisí s exportní strategií SP ČR otevírání nových trhů mimo země EU a diverzifikace exportu, zároveň přispívá ke konektivitě s našimi sousedy a evropskou perspektivou západního Balkánu, která patřily mezi priority SP ČR během CZ PRES.

Svaz průmyslu bude i v roce 2023 maximálně podporovat české exportéry. Dlouhodobě upozorňujeme na problém malé diverzifikace tuzemského exportu. Přes 90 % českého exportu směřuje právě do Evropy, v případě USA je podíl exportu 2,6 %. Do Asie směřuje 5 % českého exportu, do Afriky pouze 0.9 %. Je proto nezbytné, aby stát pomáhal exportérům dobývat mimoevropské trhy, např. formou podpory vystavovatelů na mezinárodních veletrzích, programy ekonomické diplomacie zaměřenými na prezentaci českého zboží nebo třeba organizací podnikatelských misí do vytipovaných teritorií. Aktuálně chystáme podnikatelskou misi na Tchaj-wan a do Jižní Koreje, která bude doprovázet předsedkyni Poslanecké sněmovny ČR. Plánujeme další misi s ministrem průmyslu a obchodu ČR do dynamicky se rozvíjejícího regionu ASEAN (konkrétně Malajsie a Vietnam) a chtěli bychom realizovat mise také do Latinské Ameriky, Jižní Afriky, na Blízký východ, do Austrálie a na Nový Zéland a do dalších vybraných destinací. Chceme se také podílet na práci pracovní skupiny při MPO k zákonu o exportním financování a pojišťování, kterou Svaz inicializoval a budeme se nadále aktivně zasazovat o proaktivní obchodní politiku Evropské unie.