SP ČR: Oceňujeme, že vláda schválila kurzarbeit

Svaz průmyslu a dopravy České republiky oceňuje, že vláda schválila podmínky kurzarbeitu odpovídající našim hlavním požadavkům. Ve schválené podobě nám ale chybí protažení podpory na 6 měsíců.

„Velice oceňujeme, že vláda po třech týdnech intenzivního jednání schválila kurzarbeit, který odpovídá našim požadavkům. Pro pomoc firmám je důležité, že se podpora vypočítává ze superhrubé mzdy. Ve schválené podobě nám ale chybí protažení podpory na 6 měsíců. Pro firmy je také klíčové, aby byl kurzarbeit administrativně jednoduchý a procesovaný srozumitelně a flexibilně tak, aby firmy skutečně obdržely podporu v řádu dnů, jak avizovala paní ministryně. Ideálně by měly mít firmy peníze na účtech do sedmi dnů od podání žádosti, jinak jim bude chybět hotovost a mohou krachovat. Svaz průmyslu a dopravy bude nadále spolupracovat na dotažení kurzarbeitu pro nepřetržité provozy, které nejdou odstavit, i když mají pokles poptávky,“ komentuje schválený program Antivirus viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

 

CÍLENÝ PROGRAM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI – ANTIVIRUS

  • Program schválen 31. 3. spuštěn 1.4. (pozn. součástí je i tzv. kurzarbeit – část „B“)
  • Program byl vyhlášen na období od 12. 3. do 30. 4. s možností prodloužení
  • Zaměstnavatel může za toto období žádat o příspěvek na pokrytí svých mzdových nákladů, resp. náhrad mezd, které musel v tomto období zaměstnanci vyplatit podle typu překážky rozdělené na skupinu A a B – viz tabulka
  • Požadovaný režim C – příspěvek na podporu udržení zaměstnanosti v nepřetržitých provozech není v tomto programu, ale Svaz průmyslu na něm bude s vládou nadále spolupracovat

Tabulka kurzarbeit A B

kategorie Tiskové zprávy