SP ČR přivítal zástupce Výboru pro vnitřní trh BusinessEurope

Výbor pro vnitřní trh (IMCO) je klíčovým orgánem Konfederace evropského podnikání BusinessEurope, který řeší záležitosti týkající se situace a vývoje politik na jednotném trhu EU a má pod sebou šest pracovních skupin zabývajících se digitální ekonomikou, dopravou, zlepšováním regulace, veřejnými zakázkami a volným pohybem zboží a služeb. Jeho zástupce přivítal Svaz průmyslu a dopravy ČR 16. března v Praze.

 

Vnitrni trh v Praze 2023 03 16 02

Vnitřní trh letos slaví 30 let své existence a jeho správné fungování je základem prosperity evropských firem a konkurenceschopnosti EU. Právě v této klíčové době Svaz průmyslu přivítal vůbec poprvé experty na vnitřní trh z celé Evropy v Praze. Jednání řídila předsedkyně výboru a stálá delegátka Svazu v Bruselu Jana Hartman Radová, která výboru už druhým rokem předsedá. Delegaci Svazu během zasedání vedla viceprezidentka Milena Jabůrková. Obě představitelky SP ČR zdůraznily důležitost spolupráce na evropské úrovni a silný hlas BusinessEurope v Bruselu, kde společně bojujeme za vytváření příznivějších podmínek pro podnikání, ale také potřebu zajistit konkurenceschopnost, snížit regulatorní zátěž a odstraňovat překážky na vnitřním trhu.

Vnitrni trh v Praze 2023 03 16 03

Kromě zástupců BusinessEurope, členů výboru z členských svazů BusinessEurope napříč Evropou a předsedů daných pracovních skupin se jednání zúčastnili také hosté z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to náměstek Petr Očko a ředitel Martin Bednář. V návaznosti na čerstvé zkušenosti z českého předsednictví s nimi proběhla diskuze mimo jiné o dynamice diskusí o jednotném trhu a souvisejících politikách v Radě, ale také například o celkovém legislativním prostředí EU v digitální oblasti a technologické suverenitě.

Vnitrni trh v Praze 2023 03 16 04

Jednání výboru se zaměřilo i např. na vývoj týkající se nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu (Single Market Emergency Instrument), roční zprávu o jednotném trhu v roce 2023 a také právě zveřejněné sdělení Komise týkající se 30. výročí jednotného trhu. Vícekrát bylo zdůrazněno riziko fragmentace vnitřního trhu a potřeba řešit nadměrné zatěžování byznysu stále novou regulací, které brání evropským firmám v jejich konkurenceschopnosti na domácím i globálním poli. Výbor v Praze proto projednal i další strategické kroky, které evropský byznys v zájmu vnitřního trhu a konkurenceschopnosti podnikne.

Vnitrni trh v Praze 2023 03 16 01