SP ČR: Třetina firem má zaměstnance v karanténě

Opatření proti šíření koronaviru už dopadají na firmy. Třetina podniků má zaměstnance v karanténě, více než třetina firem se už potýká nebo brzy začne potýkat s nedostatkem součástek či surovin a musí řešit problémy s logistikou. Vyplývá to z bleskového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterého se zúčastnilo na 350 průmyslových firem.koronavirus graf dopady celý 01

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyjednává s vládou, jak může stát pomoci firmám a jejich zaměstnancům, kterých se týkají opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Bleskový průzkum Svazu průmyslu, který se uskutečnil těsně před tím, než vláda vyhlásila uzavření škol a zákaz hromadných sportovních a společenských akcí, ukázal, že dopady pociťuje více než třetina oslovených firem.

V karanténě má jednoho nebo více zaměstnanců třetina z 347 firem, které na otázku odpověděly. Opatření proti šíření koronaviru také už narušují, nebo brzy naruší činnost řady podniků. Problém s dodávkami součástek, komponentů nebo surovin a s tím související růst jejich cen už pociťuje nebo očekává 37,5 % z 357 společností, které odpověděly na otázku. Druhou nejčastěji zmiňovanou komplikací jsou problémy s dopravou a logistikou, kterou uvedlo 36,4 % firem.

„V praxi to znamená, že firmy sice mají zakázky, ale mohou mít problém s jejich výrobou a dodáním. Je to jeden z případů, kdy by firmám stát mohl pomoci. Výhledově ale firmám hrozí i výpadek v zakázkách. V průzkumu uvedlo 35 procent firem, že už se kvůli koronaviru potýká nebo bude potýkat s rušením objednávek a poklesem poptávky,“ uvádí Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR. Pětina podniků uvedla, že v souvislosti s koronavirem se mohou dostat do problémů s cash flow.

koronavirus graf karanténa 01

Podniky jsou zatím opatrné s vyčíslením finančních dopadů opatření proti šíření koronaviru. Řada firem zvládá karanténní opatření řešit tím, že postižení zaměstnanci, u nichž je to možné, pracují z domova. Nejčastěji firmy v průzkumu vyčíslily dopady v řádu desítek nebo nižších stovek tisíc korun.
Svaz průmyslu a dopravy ČR situaci ve firmách průběžně monitoruje. Na základě aktuálního vývoje pak bude s vládou diskutovat o dalších možných ekonomických kompenzacích.

kategorie Tiskové zprávy