SP ČR: Učitelům chceme přidat 15 %, jak zněl slib

Svaz průmyslu a dopravy ČR shrnul své argumenty, proč podporuje navýšení platů učitelů o 15 % dva roky po sobě. Argumenty předal prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák předsedovi vlády Andreji Babišovi. 

 • Svaz konzistentně, dlouhodobě a otevřeně podporuje splnění vládního slibu – platy učitelů v roce 2021 na 150 % výše z roku 2017 (tj. 45 tis. Kč v roce 2021): naše stanovisko opakovaně zaznívá na školské tripartitě, plénu tripartity, na Sněmu, na klubu (naposledy s ministryní financí).
 • Opakovaně jsme zdůrazňovali, že náš souhlas se schodkovým rozpočtem je podmíněn 3 podmínkami: investicemi do dopravní infrastruktury, do výzkumu a vývoje a reformou školství zahrnující navýšení platů učitelů 2 roky po sobě o 15 %.
 • Vzhledem k tomu, že významně financujeme státní rozpočet i jeho navýšení, žádáme přesunout potřebnou částku ve výši 4,5 mld. Kč ve prospěch rozpočtové kapitoly MŠMT a využít ji ke slibovanému navýšení platů učitelů v roce 2020. Jsme přesvědčeni, že finance na toto slibované navýšení v rozpočtu jsou. Jen díky dobrému výkonu firem a ekonomiky došlo oproti červnové verzi rozpočtu ve vládním návrhu k navýšení příjmů rozpočtu o 19,976 mld. Kč.
 • Investice do kvalitních učitelů a vzdělávání vnímáme jako klíčovou investici do budoucnosti a blahobytu celé naší společnosti. Mezi členy SP ČR jsou ty nejvyspělejší a nejprogresivnější firmy a vidíme, jaké hluboké změny tyto technologie přinášejí (digitalizace, robotizace, proměna 100 % pracovních míst), bez kvalitního vzdělávacího systému nebudeme mít kvalitní pracovní sílu.
 • Přesto, že vzdělávání je deklarovanou prioritou vlády, její kroky jdou bohužel opačným směrem – zrušení povinných maturit z matematiky bez jakékoliv předchozí konzultace, absence plánů v digitálním vzdělávání, resortismus MŠMT a MPSV a žádný výkon v re-skillngu a upskillingu nebo dalším vzdělávání.

POSTAVENÍ UČITELŮ V ČESKÉ REPUBLICE

 •  Ve srovnání s ostatními vysokoškoláky dostávají učitelé pouze 61 % průměrného vysokoškolského platu. Je to nejhorší ze všech zemí OECD, kde berou učitelé v průměru 91 % platu vysokoškoláků.
 •  Na současný průměrný plat 37.235,- Kč dosáhnou pouze učitelé, kteří mají praxi nad 32 let. Současná strategie je tak demotivující jak pro nastupující učitele, tak pro ty, kteří teprve uvažují o povolání učitel. Mladých učitelů do 30 let je u nás pouze 8 %. Přitom již nyní chybí 5 tisíc učitelů a do 5 let to bude dokonce 11 tisíc. Chybí zejména učitelé přírodovědných a odborných předmětů.

VÝVOJ JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ

 •  Vláda ČR přijala ve svém programovém prohlášení ze dne 27. 6. 2018 závazek růstu platů učitelů do roku 2021 na úroveň 150 % jejich průměrné výše z roku 2017.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) konkretizovalo tento závazek záměrem navýšení prostředků na platy učitelů o 15 % každoročně v období let 2018-2020 (plus zbytkovým navýšením v roce 2021), aby bylo dosaženo stanovené výše, tj. 45 000 Kč.
 •  Na jaře 2019 o 15% navýšení mluvil předseda vlády do médií a taktéž ministr Plaga na pracovním týmu RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje 21. března, kde jsme řešili možné rozdělení do tarifů a nadtarifů (7,5 % a 7,5 %).
 •  Při projednávání prvního návrhu rozpočtu pracovním týmem RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 25. června 2019 ministr Plaga informoval o snížení částky na 10 %. Svaz i odbory toto rozporovaly a chtěly i nadále 15 %. Nakonec odbory přistoupily na nižší navýšení platů v roce 2020 pod podmínkou, že se platová úroveň ostatních zaměstnanců v platové sféře v příštím roce nezvýší více, než o tehdy očekávaná 2-3 %. Ze zápisu 25. června: „Pan ministr zároveň zdůraznil, že pokud budou ve státní sféře v roce 2020 stoupat platy více, než je v současné době dohodnuto (o 2 %), pak bude usilovat, aby se o ta samá % zvyšovaly platy i u pedagogických a nepedagogických pracovníků.“
 • V průběhu letních úprav rozpočtu a jeho schvalování vládou došlo ovšem k nárůstu platů ostatních zaměstnanců o dalších zhruba 5 %, čímž se vymazal očekávaný „odskok“ od platů ostatních zaměstnanců i rostoucí průměrné mzdy. Pro zachování reálného růstu platů učitelů bude proto nutné, aby do návrhu rozpočtu kapitoly školství byly dodatečně přesunuty další prostředky, a to v odpovídající výši zhruba 5 mld. Kč.

ZÁVĚR

Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem žádáme o úpravu návrhu státního rozpočtu 2020 přesunutím dalších 5 % na nadtarifní složky (příplatky a odměny). Jsme přesvědčeni, že prostor pro tuto klíčovou investici do vzdělání budoucích generací existuje. Například ho vidíme v efektivnosti obsluhy státního dluhu.

Naše stanovisko podporuje Konfederace zaměstnavatelských svazů KZPS, jménem prezidenta Jana Wiesnera, k 12. listopadu 2019 i Českomoravská konfederace odborových svazů ČMKOS, jménem předsedy Josefa Středuly, od 6. listopadu 2019.

Argumenty, proč SP ČR podporuje navýšení platů učitelům podepsané prezidentem Svazu průmyslu.

Lenka Dudková
kategorie Stanoviska SP ČR