SP ČR vítá dohodu k severoirskému protokolu

Dohoda se týká toku zboží a obchodních pravidel v Severním Irsku a vytvoření mechanismu, jimž se bude moci jednoduše rozlišit mezi zbožím, které putuje pouze mezi Severním Irskem a Velkou Británií, a tím, jež směruje do Evropské unie. To pomůže nastolit vzájemnou důvěru a stabilitu v obchodu s Velkou Británií a Severním Irskem a povede k dalšímu zvyšování objemu obchodu v tomto důležitém odbytišti českého zboží.

Společná řešení zahrnují mimo jiné nová ujednání o clech, zemědělsko-potravinářství, léčivech, DPH a spotřebních daních, jakož i zvláštní nástroje navržené tak, aby zajistily, že hlasy obyvatel Severního Irska budou lépe slyšet v konkrétních otázkách, které jsou zvláště důležité pro tamější komunity. Tato nová ujednání jsou podložena silnými zárukami k zajištění integrity jednotného trhu EU, na který má Severní Irsko jedinečný přístup.

Dohodu musí ještě schválit politické strany Severního Irska, které jsou v celém vyjednávacím procesu klíčovým hráčem. Pokud bude dohoda ratifikována, skončí dlouhotrvajícího spor o obchodních ujednáních po brexitu a pomůže připravit půdu pro užší spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím.

Podle organizace BusinessEurope se jedná o pragmatické řešení, které usnadní tok zboží a zároveň respektuje Velkopáteční dohodu a zachovává integritu jednotného trhu EU. BusinessEurope doufá, že dohoda povede k trvalému výsledku, který pomůže normalizovat vztahy. To oběma stranám umožní prohloubit spolupráci v otázkách klíčových pro budoucí spolupráci.

Spojené království zůstává osmou nejdůležitější destinací pro české zboží. V roce 2022 vyvezly české firmy do této země zboží v hodnotě 153 mld. korun, o 8% více než předchozí rok. Dovozy ze Spojeného království do České republiky měly hodnoty 73 mld. korun, o 22% více než v roku 2021.

Více informací: