SP ČR zahájil podnikatelské mise v Již. Americe a střední Asii

V pondělí začal oficiální program dvou podnikatelských misí Svazu průmyslu a dopravy ČR. SP ČR doprovází na oficiální zahraniční cestě do Kolumbie a Peru vicepremiéra a ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou na návštěvě Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Třiadvacet firem a organizací v Jižní Americe a dvacítka ve střední Asii projedná své obchodní příležitosti s tamějšími partnery.

KOLUMBIE A PERU

„Možnosti společného byznysu v obou zemích nejsou zdaleka využity. Naše podniky v nich mohou uspět například s dodávkami technologií a zařízení pro energetiku, ale i v oblasti čištění odpadních vod, oběhovém a odpadovém hospodářství, nebo prevenci přírodních katastrof,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a vedoucí podnikatelské mise.

aMise Peru 2019

V 32 členné delegaci jsou zástupci např. z oblasti environmentálních technologií, jako například úpravy vod, dekontaminace, zpracování odpadů, výzkumu v oblasti hydrologie, energetiky, důlního či farmaceutického průmyslu i průmyslových řešení pro petrochemický průmysl. Svaz průmyslu navštíví Peru podruhé od roku 1993. Počtvrté cestuje s podniky do Kolumbie.

Peruánská ekonomika patří s tempem růstu HDP kolem 3,8 % k nejrychleji rostoucím ekonomikám v Latinské Americe. Je otevřená a liberální. Zdejší vláda chystá velké investiční projekty v oblasti bydlení, infrastruktury i těžby, ale i obnovu země po nedávné přírodní katastrofě, do kterých se mohou firmy zapojit.

„Chceme na misi rozvíjet již připravované projekty a navázat další spolupráci v regionu. Právě nyní čelí Peru a Kolumbie environmentálním výzvám v podobě fenoménu El Niňo, naše inovativní přístupy v adaptaci na změny klimatu či zlepšení kvality vody jistě zaujmou místní partnery a potenciální studenty. Latinskou Ameriku vnímáme jako zásadního budoucího partnera, naše účast má proto pro nás mimořádný význam,“ uvedla proděkanka pro rozvoj Fakulty životního prostředí ČZU v Praze Kateřina Černý Pixová.

V Peru mise navštíví oblast Madre de Dios v dolní Amazonii, která je postižená nelegální těžbou zlata, masivním kácením lesů, znečištěním vod, neregulovaným odpadovým hospodářstvím a vysokou kriminalitou. Na obnovu této oblasti se chce peruánská vláda prioritně zaměřit. Delegace Svazu průmyslu bude první na takto vysoké úrovni, která oblast navštíví a nabídne pomoc, expertízu a technologie a výrobky našich firem.

Podnikatelská delegace bude jednat s partnery ve čtyřech městech. Svá dlouhodobá jednání a vztahy zpečetí Svaz průmyslu čtyřmi memorandy s partnerskými organizacemi. I mise se účastní společnosti, které již v regionu podnikají a chtějí zde své vztahy dále rozvíjet.

„Cílem mise v Peru je pro nás posílení stávajících vztahů s našimi partnery, provedení produktového školení a nastavení podmínek pro následující rok. V Kolumbii bychom rádi představili potencionálním zákazníkům naše svítidla pro speciální aplikace, jako jsou důlní projekty, věznice či průmysl,“ říká Josef Jelínek, Area Sales Manager společnosti VYRTYCH a.s. a doplňuje: „Důležitou součástí cesty je samozřejmě získání informací z teritoria LATAM jako celku – cenová hladina, konkurence i možné bariéry, které by nám mohly bránit se nadále rozvíjet na těchto trzích.“

Obchod s oběma zeměmi od roku 2013 zjednodušuje provizorně přijatá obchodní dohoda s EU. S Kolumbií i Peru máme dlouhodobě kladnou bilanci. Do Kolumbie vyvážíme nejvíce osobní automobily, elektroniku nebo generátory. Do Peru vlnu, tkaniny, zařízení pro elektrárny, elektronické přístroje a plastové výrobky.

UZBEKISTÁN A KYRGYZSTÁN

Ve stejném termínu zahájil SP ČR podnikatelskou misi do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Dvoudenní mise, kterou vede viceprezident Stanislav Kázecký, doprovází na zahraniční cestě ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou. Svaz průmyslu se do obou zemí vydává popáté.

„V Uzbekistánu už probíhají projekty, na které mohou naše firmy navázat, například v oblasti strojírenství, dopravní infrastruktury, v energetice či potravinářském průmyslu. V Kyrgyzstánu bychom mohli ještě zintenzivnit spolupráci v energetice, dopravě či zemědělských a potravinářských technologiích,“ komentuje Stanislav Kázecký, viceprezident SP ČR.

Mise čítající 23 zástupců firem působí v oborech výroby strojírenských celků a vodních turbín, úpravě průmyslových vod, zpracování a recyklace kovového odpadu i rekultivace krajiny po těžbě. V obou zemích se nachází stovky lokalit historicky ovlivněných těžbou uranu. Jedná se především o staré ekologické zátěže, jako odkaliště, haldy, výrobní komplexy a podzemní vody. Ty významně ovlivňují životní prostředí a zdraví obyvatel, proto je nutné je sanovat a likvidovat. Zde vidí příležitost státní podnik DIAMO, který jako jedna z mála organizací na světě prošel za dobu své existence celým cyklem produkce uranu, tj. od průzkumu až po zahlazování těžby.

„Máme zájem se zapojit do spolupráce se zeměmi střední Asie zejména v oblastech sanace a likvidace objektů a lokalit zasažených těžbou uranu, environmentálního monitoringu, nakládání s důlními vodami a jejich čištění. Nabízíme firmám specializované tréninky expertů v našem Mezinárodním školicím středisku World Nuclear University – School of Uranium Production a také odborné konzultační a poradenské činnosti,“sděluje obchodní záměry Ing. Jiří Mužák, Ph.D., vedoucí odboru mezinárodní spolupráce a mezinárodního školicího střediska státního podniku DIAMO a dodává: „Nabízíme i naše znalosti a zkušenosti při případném projektování či výstavbě technologických celků pro čištění důlních a podzemních vod ovlivněných těžbou uranu, případně i celkovou realizaci návrhu a výstavby takových zařízení.“

Uzbekistán zejména v posledních letech zavádí reformy, které příznivě dopadají na podnikatelské prostředí. Zjednodušil se postup pro vývoz a dovoz zboží, byl narovnán kurz místní měny a země se otevírá světu. To usnadní obchod i českým firmám.

„Očekáváme pro Uzbekistán otevření nového trhu, přičemž pro toto teritorium považuji platformu oficiální návštěvy jako ideální. V Kyrgyzstánu hodláme pokračovat v již započatých zakázkách v oblasti IT pro zdravotnictví – nemocnice, polikliniky, registry ministerstva zdravotnictví. Nově bychom sem v ideálním případě chtěli dodávat systémy pro řízení letového provozu,“ říká Miroslav Andr, Business development director společnosti ICZ a.s.

S Uzbekistánem i Kyrgyzstánem máme dlouhodobě kladnou obchodní bilanci. Do Uzbekistánu české firmy vyváží rozvaděče, léky nebo dopravní kontejnery. V Kyrgyzstánu jsou úspěšné společnosti, které sem dodávají přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, mechanická zařízení, léky, traktory, stroje na automatické zpracování dat, ale i sklo a hrnčířské zboží.

Lucie Nováková
kategorie Tiskové zprávy