Společná podpora OS PHGN a SHO kolegům odborářům Liberty Ostrava

Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) spolu se Sdružením hornických odborů (SHO) je velmi znepokojen situaci ve společnosti Liberty Ostrava, a.s., jakožto i situací v celé skupině Liberty Steel Group, o kterých nás informují naši kolegové odboráři. 

Plně chápeme znepokojení odborů i všech zaměstnanců a mají naší plnou podporu ve vyhlášení stávkové pohotovosti včetně všech následujících kroků, které podniknou, aby ochránili stávající pracovní místa a samotnou huť. 

Vyzýváme tímto i českou vládu, aby maximálně činila všechna dostupná opatření a kroky, které by zabránily úpadku hutní společnosti a ztrátě pracovních míst v již tak těžce zkoušeném ostravském regionu. 

V Praze a Karviné 3. května 2021

Odborový svaz pracovníků hornictví,
geologie a naftového průmyslu

Sdružení hornických odborů