Společná pozice k regulaci umělé inteligence

Zástupci 15 zaměstnavatelských svazů a platforem umělé inteligence z deseti zemí střední a východní Evropy podepsali společnou pozici k Bílé knize Evropské komise o umělé inteligenci a předložili ji do veřejné konzultace. Tento důležitý krok, koordinovaný Svazem průmyslu a dopravy ČR, byl poté představen publiku v Bruselu formou online setkání 16. června. Akce se zúčastnila místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja, europoslanec Dragoş Tudorache a zástupci národních asociací.

Společná pozice byla podepsána minulý týden po předchozím koordinačním setkání z května 2020. Zástupci České republiky, Slovenska, Polska, Slovinska, Litvy, Lotyšska, Bulharska, Maďarska, Rumunska a Chorvatska, kteří vytvořili skupinu tzv. AI Challengers, diskutovali o tom, jaké jsou klíčové priority různých sdružení a platforem v oblasti AI a jak zajistit, aby budoucí regulační rámec EU nebránil rozvoji umělé inteligence a konkurenceschopnosti firem v EU. Společné priority zahrnují mj. podporu malých a středních podniků, podporu výzkumné a inovační komunity nebo zajištění potřebných pokročilých digitálních dovedností v populaci.

Online setkání zahájila úvodním vystoupením místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová, po které následovalo představení společného postoje ústy Bojana Hadžisejdiće, zástupce Chorvatské asociace zaměstnavatelů. K AI Challengers se poté v panelové diskuzi připojili místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja (Zelení / EFA) a člen LIBE Dragoş Tudorache (Renew Europe). Ta se zabývala tématy, jako je např. úloha regionu střední a východní Evropy v rozhodování či význam budoucí regulace umělé inteligence.

„Země střední a východní Evropy sdílely svůj společný postoj k regulačním otázkám týkajících se umělé inteligence. Doufáme, že se tato pozice odrazí v nadcházejícím návrhu Evropské komise,“ zdůraznila Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy České republiky, ve své závěrečné řeči. AI Challengers se shodli na tom, že jsou připraveni pokračovat ve své snaze přispět k vytvoření životaschopného a dlouhodobého regulačního rámce AI.

Společnou pozici zaměstnavatelských svazů si můžete přečíst zde.

kategorie Tiskové zprávy