Společně pro budoucnost

V Norimberku jedná 24. sjezd IG Metall
 
Společně pro budoucnost – solidárně a spravedlivě, to je hlavní motto 24. řádného sjezdu IG Metall, který byl 6. října zahájen v Norimberku. 483 delegátů, kteří zastupují více než 2,27 milionů členů této odborové organizace, během jeho jednání zvolí její nové vedení a schválí pracovní program na další období.
 
                                                              
Místopředsedkyně IG Metall Christianw Brennerová během zahajovacího sjezdového projevu
 
Ústředním tématem sjezdu je nadcházející hluboká transformace hospodářství a společnosti. Jak během zahajovacího ceremoniálu zdůraznila místopředsedkyně IG Metall Christiane Brennerová, tato mimořádná zlomová situace představuje zásadní výzvu nejenom pro zaměstnance, podniky a politiku. „Chceme společně pracovat na budoucnosti, která bude hodnotná pro všechny občany.“ Proto je podle Brenerové nutné „prosadit takovou transformaci, která bude sociální, ekologická a spravedlivá. To jsou naše hodnoty a těmi také žijeme!“ 
 
Sjezdu německých kováků se účastní řada významných domácích i zahraničních hostů. Předseda DGB Reiner Hoffmann ve své sjezdové zdravici zdůraznil, že před hlubokými změnami nelze jednoduše zavřít oči a myslet si, že to nějak nakonec dopadne. „Cenu za podobný přístup by v konečném důsledku zaplatili pracující. To odbory nepřipustí. Zaměstnavatelé musí konečně pochopit, že změny se nedají jednoduše nečinně vysedět, ale že je nutné transformaci společně se zaměstnanci a odbory aktivně utvářet. Moderní svět práce proto potřebuje i moderní spolurozhodování“, zdůraznil Hoffman.
 
Význam odborů zdůraznil ve svém projevu i spolkový ministr práce a sociálních věcí Hubertus Heil: „Německu se ekonomicky vede dobře. Pracovní trh je dobrý, v mnoha odvětvích a regionech máme plnou zaměstnanost. Skutečností ale také je, že mnozí v naší zemi mají obavy o svá místa a o budoucnost. Musíme se postarat o to, aby dnešní zaměstnanci mohli pracovat i zítra. Téma kvalifikace se tak stává osudovou otázkou našeho sociálního tržního hospodářství. Proto potřebujeme novou realistickou víru v budoucnost. A k tomu potřebujeme silné odbory a silné podnikové rady zaměstnanců.“
Sjezd IG Metall potrvá do 12. října.