Společně silnější

Společně silnější …

…je mottem VII. Sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů. Sjezd největší odborové centrály v ČR proběhne ve dnech 27. a 28. dubna 2018 v Praze, v Hotelu Olšanka za účasti významných politických představitelů – premiéra, předsedů obou komor Parlamentu ČR a dalších našich a zahraničních osobností.  Zúčastní se ho například představitelé německých, a rakouských odborů.

Sjezd ČMKOS zvolí na čtyři roky nové vedení a přijme programové cíle do roku 2022.  V  rámci panelové diskuze s odborníky chce ČMKOS otevřít nové téma a zahájit v ČR vážnou debatu o problematice délky pracovní doby.

Druhý den jednání bude zahájen připomenutím Mezinárodního vzpomínkového dne za oběti pracovních úrazů a nemoci z povolání.