Společné stanovisko EOK/PERC k situaci v Bělorusku

EOK a PERC odsuzují:

  • Podvodné provedení voleb: hlavní opoziční kandidáti byli pronásledováni a nemohli ve volbách soutěžit, zatímco diktátor Lukašenko – který je u moci od roku 1994 – byl vyhlášen vítězem navzdory jasným důkazům, že většina obyvatel hlasovala proti němu.
  • Použití síly k potlačování a zastrašování lidí i proti mírumilovným protestujícím v celé zemi včetně zadržování a věznění občanů.
  • Potlačování internetu a médií, blokády cest, zadržování a zastrašování novinářů s cílem zastavit tok informací o situaci v zemi a zabránit veřejné diskusi a jakékoliv veřejné reakci na zfalšované volby.
  • Perzekuci pracovníků, kteří přerušením práce na protest proti situaci využívají svá lidská práva.

EOK a PERC vyzývají běloruské orgány, aby:

  • Okamžitě zastavily veškeré násilí, propustily všechny zatčené a uvězněné protestující a aby hnaly k odpovědnosti všechny, kteří jsou zodpovědní za nadměrné nepřiměřené použití síly proti pokojným demonstrantům
  • Vstoupily v dialog s opozicí s cílem spustit proces nových voleb pod dohledem volebního výboru, který bude důvěryhodný pro všechny strany včetně mezinárodních pozorovatelů
  • Zajistily rychlé obnovení internetového spojení, odblokování cest a aby novináři mohli svobodně dělat svoji práci – tedy informovat obyvatele o situaci v zemi i v zahraničí

Evropské odborové hnutí naléhavě žádá Evropskou unii, aby svolala urgentní summit EU k hodnocení akcí běloruských orgánů a revizi vztahů EU – Bělorusko. To zahrnuje opětovné zavedení přiměřených sankcí za podvody při volbách a za násilí, a rovněž opětovné zvážení spolupráce s touto zemí, a to včetně spolupráce prostřednictvím Východního partnerství. Rovněž je nutné řešit posílení podpory běloruské občanské společnosti  – včetně nezávislých odborů – a zastavení veškeré finanční pomoci vládě a státem kontrolovaným projektům – včetně pomoci prostřednictvím mezinárodních rozvojových bank.

EOK a PERC podporují

  • Běloruský lid, který jasně vyjádřil svoji volbu a přání politických změn
  • Nezávislé odbory v Bělorusku, největší demokratické a nezávislé hnutí občanské společnosti
  • Aktivisty v oblasti pracovní, občanskoprávní a lidskoprávní, kteří se připojili k protestům proti podvodům, potlačování svobod ze strany režimu.

Evropské odborové hnutí nemá iluze o charakteru běloruského režimu. Zatímco propuštění politických vězňů bylo pro některé zástupce EU dostatečným krokem k tomu, aby ve vztazích s Běloruskem obrátili list, je jasné, že režim nebyl a není otevřen jakékoliv skutečné změně. Pokračuje v potlačování demokratických institucí, nezávislé občanské společnosti a odborového hnutí a porušuje základní práva a svobody svých občanů. Poslední volební kampaň a následná nová vlna represí to jasně dokazují. Podporujeme požadavky běloruského lidu, běloruských nezávislých odborů a občanské společnosti. Ceníme si posledních deklarací vysokého představitele EU. Vyzýváme však Evropskou unii k silné a jednoznačné reakci a k přehodnocení vztahů s Běloruskem v souladu s hodnotami a principy EU. Jsme v kontaktu s našimi bratry a sestrami z Běloruského kongresu demokratických odborů a vyjadřujeme plnou solidaritu jejich dlouho trvajícímu boji za respektování práv pracujících a práv odborů v této zemi“ řekl Luca Visentini, generální tajemník EOK a PERC.