Společný otevřený dopis Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR zaslaný dne 27. 5. 2022 předsedovi vlády ČR.

Vážený pane premiére,
 
od ledna se snažíme vládu varovat, že plánovaný přesun zemědělských dotací k těm nejmenším ve skutečnosti poškodí tisíce středních farmářů. A jsou to právě oni, na kom stojí produkce českých potravin. V době, kdy okolní země svoji soběstačnost naopak posilují, česká vláda zvolila dobrovolné zvyšování závislosti na dovozu.
 
Na základě dosavadního vývoje diskuze okolo Společné zemědělské politiky na dalších pět let jsme pochopili, že lidé, kteří vládě radí, zemědělství nerozumí nebo jsou zaslepeni ideologií, či dokonce osobními zájmy, a fakta slyšet nechtějí. Vytvořili hradbu polopravd a mýtů a nás označili za hrstku agrobaronů bojujících o nepřiměřená privilegia. Ve skutečnosti zastupujeme zemědělce, kteří produkují 80 % českých potravin. Naši členové jsou podniky různých velikostí, do kterých vložily svůj majetek stovky tisíc drobných vlastníků a které zaměstnávají desítky tisíc lidí. Mnozí z nich jsou Vašimi voliči.
 
Proto Vás žádáme: přijďte mezi nás vysvětlit našim členům-zemědělcům, kteří živí tuto zemi:
– proč chcete vzít peníze těm, kteří i navzdory lépe dotované zahraniční konkurenci nadále drží na nohou živočišnou výrobu a pěstování náročných plodin jako ovoce, zelenina či brambory?
– proč budete trestat úspěšné podnikatele, kteří zde postupně vyrostli, investují a zaměstnávají lidi v regionech, kde se sami narodili?
– proč si myslíte, že Vámi preferované mikropodniky dokážou výpadek středního zemědělství nahradit?
– proč jste v zemědělské politice bruselštější než Brusel?
 
Zveme Vás na setkání se zemědělci, kde máte možnost aktivním zemědělcům, kteří se každodenně starají o produkci potravin, vysvětlit, v čem je Vámi navržený Národní strategický plán Společné zemědělské politiky 2023–2027 výhodnější jak pro společnost, tak pro střední zemědělské podniky. Vysvětlete lidem, že se mýlí a nová zemědělská politika jim přinese více příležitostí.
 
Na 8. června 2022 svoláváme setkání zemědělců do Paláce Lucerna a tímto Vás zveme, abyste přišel osobně našim členům vládní zemědělskou politiku vysvětlit. 
 
Těšíme se na Vás.
 
S pozdravem,
 
Ing. Jan Doležal v. r.   
 Agrární komora České republiky
Ing. Martin Pýcha v. r.
Zemědělský svaz České republiky

                                                

 
Vážený pan
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předseda vlády
předseda ODS
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR