Stanovisko Agrární komory České republiky k dosavadnímu pojetí pojmu „významná tržní síla” Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Agrární komora České republiky (dále jen „Agrární komora”) si tímto stanoviskem dovoluje reagovat na dosavadní výkladové metodiky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dál jen „ÚOHS”) související s novelou zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), a to zejména na stanovisko ze dne 4. 1. 2023 publikované na webu ÚOHS pod názvem „K pojetí významné tržní síly” (dále jen „stanovisko”).