Stanovisko ČMKOS a OS PHGN k rozhodnutí vlády České republiky ze dne 1. února 2021 o neprojednání závěrů Uhelné komise

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) vyjadřuje zásadní znepokojení nad postupem vlády ČR ve věci závěrů Uhelné komise. Vláda ho na svém jednání 1. února totiž stáhla z programu jednání s tím, že bude předložen do meziresortního připomínkového řízení. 

Zdůrazňujeme, že Uhelná komise byla ustavena jako poradní orgán vlády ČR. A připomínáme, že jejím hlavním úkolem podle statutu bylo: „poskytnout vládě ČR objektivní a v maximální možné míře konsensuální výstupy s ohledem na budoucí využití hnědého uhlí v ČR včetně všech souvisejících aspektů“. A právě toto komise splnila.“ Uhelná komise předložila na jednání vlády komplexní materiál včetně jednotlivých doporučení. Upozorňujeme také na skutečnost, že v komisi byly zastoupené všechny platformy reprezentující různé sektory, kterých se odklon od uhlí může dotknout. Výstup práce komise je tak opravdu konsensuální. Závěry Uhelné komise byly přijaty jasnou většinou – z 19 členů hlasovalo pro závěry 15 členů pro, 2 proti a 2 se zdrželi. 

Komise vládě doporučila jako realistický rok útlumu využití uhlí, pro účely výroby elektřiny a tepla v České republice, rok 2038. Ovšem pouze za předpokladu, že budou splněné jasně stanovené podmínky. 

ČMKOS i OS PHGN považuje rok 2038 za kompromis. Největší česká odborová centrála má totiž pochyby o tom, zda je tento termín opravdu reálný. A naše pochybnosti umocňuje i aktuální dění ve Švédsku, kde po odstavení elektrárny Ringhals dosáhla cena elektřiny 5 150 Kč za megawatthodinu, přičemž obvykle se obchoduje za necelých 800 Kč. 

ČMKOS a OS PHGN považuje za nezodpovědný stávající postup vlády, která se odmítla zabývat materiálem, který si sama vyžádala a na němž přes rok a půl usilovně pracovali desítky odborníků. 

ČMKOS a OS PHGN, jehož zástupci jsou členy jak Uhelné komise tak jejích pracovních skupin, trvá na tom, aby vláda ČR projednala a přijala doporučení, jak byla přijata více než ¾ většinou hlasů Uhelné komise a jak se na tom též na jednání tripartity, 1. února 2021, jednohlasně shodli zástupci zaměstnavatelů a odborů.

 

V Praze dne 8. února 2021

 

Českomoravská konfederace odborových svazů     

Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu