Stanovisko k návrhu zákona o hromadných žalobách

Svaz průmyslu se zavedením institutu hromadných žalob v navrhované podobě zásadně nesouhlasí, doporučuje od návrhu zcela upustit a vyčkat konečné podoby evropské směrnice.

Alternativně navrhuje návrh zásadně přepracovat tak, aby se bez vážných důvodů neodchyloval od známé podoby návrhu směrnice, cílil úpravu hromadných žalob jen pro spotřebitelské spory, zavedl výhradně žaloby přihlašovací, přinesl skutečné záruky proti šikanózním žalobám a jeho text se vyvaroval užívání neurčitých a vágních pojmů.

Podrobnosti naleznete ve stanovisku.

Tereza Hejlová
kategorie Právní infoservis