Stát musí více podporovat export i mimo EU

Růst exportu do zemí mimo Evropskou unii může české ekonomice přinést významný efekt. Například zlepšit celoroční vyváženost mezinárodního obchodu. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto průběžně jedná s ministry současné vlády o podnikatelských návštěvách dalších lokalit, které jsou exportně zajímavé. Po pandemii a v souvislosti s přímými i nepřímými dopady války na Ukrajině přichází ideální doba na to, aby se podpora exportu zaměřila také na oblasti a regiony, kterým stát i firmy dosud věnovaly méně pozornosti.

Česká republika je pevnou součástí Evropské unie. Pro dlouhodobou konkurenceschopnost a prosperitu naší země je ale vhodné, aby čeští exportéři rozvíjeli své aktivity jak na evropských trzích, tak i v dalších regionech. Jenom v loňském roce směřovalo do Evropy 90 % veškerého tuzemského exportu, z toho skoro 80 % do zemí Evropské unie. Český export je proto třeba diverzifikovat. Vedle využívání výhod vnitřního trhu EU je nutné se orientovat i na ostatní trhy, které představují zajímavou příležitost a možnost vyvážení geopolitického risku spojeného s mezinárodním obchodem například v postsovětském prostoru. „Českým firmám se přitom tradičně daří i v USA, Číně, Turecku, v Japonsku, Mexiku, Izraeli a mnoha dalších zemích mimo Evropskou unii,“ připomíná Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ČESKÝ PRŮMYSL POTŘEBUJE VÍCE FINÁLNÍCH VÝROBCŮ

Jednou z hlavních potíží české ekonomiky je subdodavatelský charakter české výroby. „Chceme, aby firmy do celého světa vysílaly finální výrobky a služby pod vlastní značkou s vysokou přidanou hodnotou. Nebude tak vznikat závislost na jediném teritoriu. I když naše orientace na Evropskou unii trvá, měli bychom se snažit hledat další možnosti i mimo ni,“ vysvětluje Radek Špicar.

„Do specifické situace se pak dostávají české firmy, které v minulosti obchodovaly s Ruskem, Běloruskem či Ukrajinou. Do vybudování obchodních vztahů na tamějších trzích investovaly čas a peníze. Český stát by se měl nyní těmto firmám snažit pomoci s nalézáním alternativních trhů, ať již mezi ostatními zeměmi postsovětského prostoru, nebo v dalších regionech,” dodává Radek Špicar.

CHYSTANÉ PODNIKATELSKÉ MISE

Svaz průmyslu se neustále zasazuje o zintenzivnění zahraničních cest státních a ústavních činitelů s podnikatelským doprovodem právě do klíčových mimoevropských destinací. Účast vrcholných představitelů země na podnikatelských cestách má v některých částech světa pro uzavření obchodu stále velký význam. Potvrzují to i zkušenosti firem, které se jich pravidelně účastní. Tento přístup potvrdil na nedávném jednání se Svazem průmyslu také ministr zahraničí Jan Lipavský, pro kterého je agenda ekonomické diplomacie jednou z hlavních priorit.

 První podnikatelská mise Svazu průmyslu v letošním roce vedla do Spojených arabských emirátů. Cílem byla světová výstava EXPO 2020 v Dubaji. Již v květnu exportéři pod vedením prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka doprovodí ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou do Egypta a Izraele. Červnová podnikatelská mise doprovázená předsedou Senátu Milošem Vystrčilem pak zavítá do Spojených států amerických.

 Vedení Svazu průmyslu a dopravy průběžně jedná s ministry současné vlády také o podnikatelských návštěvách dalších lokalit, které jsou exportně zajímavé. Je to především jihovýchodní Asie, Jižní a Severní Amerika nebo Afrika. „Konkrétně by Svaz průmyslu rád vyrazil s exportéry například do Jihoafrické republiky v kombinaci s Angolou nebo Ghanou. Další cesta by měla vést do Chile v kombinaci s Paraguayí, Uruguayí nebo Brazílií a také bychom rádi realizovali odloženou podnikatelskou misi do Vietnamu v rámci státní návštěvy premiéra ČR. V minulém roce uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR celkem 5 podnikatelských misí, v letošním roce chceme toto číslo určitě překonat,” dodává Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

SVAZ PRŮMYSLU POMÁHÁ ČESKÝM FIRMÁM NA ZAHRANIČNÍ TRHY

Svaz průmyslu a dopravy ČR pořádá podnikatelské mise od roku 1993. Pandemie koronaviru tyto cesty pro české exportéry na jeden a půl roku pozastavila. Nyní je Svaz průmyslu obnovuje. Od roku 1993 uskutečnil svaz už přes 200 podnikatelských misí do více než stovky zemí světa. Za tu dobu pomohl navázat obchodní kontakty v zahraničí více než 4 700 firmám.

kategorie Tiskové zprávy