Studie ČMKOS: Šance na přibližování českých mezd vyspělé EU

První číslo Pohledů v tomto roce je celé věnováno exkluzivní studii, na jejíž tvorbě spolupracoval tým makroekonomů ČMKOS se zahraničním expertem a českou socioložkou. Leitmotivem – vůdčí myšlenkou – je analýza všech ekonomických a sociálních souvislostí, které jsou příčinou, proč je finanční ohodnocení českých zaměstnanců v rámci EU jedno z nejnižších. Ukazuje šance, jak to lze změnit. S obdobnými vizemi přišla ČMKOS už v roce 2012 a 2015, ty se také staly podnětem k úspěšné kampani odborů Konec levné práce.
 
Nová studie odborů má ambici přesvědčit o nutnosti změny hospodářské strategie, máme-li Českou republiku vymanit z rozvojového rámce a předat ji dalším generacím jako zemi patřící mezi nejvyspělejší. Proto se stává doslova výzvou k uzavření „národní dohody“, aby se do změny české ekonomiky zapojila celá společnost, nejenom odpovědní politici.
 
Přílohy: