SÚIP na konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2022

Stejně jako loni v listopadu se i letos na konci dubna zúčastnili zástupci Státního úřadu inspekce práce už 22. ročníku konference zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích, která se konala v hotelu Sepetná v Ostravici.
 
Vedle vystoupení generálního inspektora Rudolfa Hahna s příspěvkem věnovaném trendům v pracovní úrazovosti v České republice na konferenci rovněž vystoupil Martin Melecký s případovou studií z kontrolní praxe ostravského inspektorátu práce nazvanou „Pracovní úraz v rámci řetězení subdodavatelů pracovní síly“ a Jiří Grochal s příspěvkem „Koordinátor BOZP na staveništi z pohledu kontrolního orgánu“.
 
Celá akce se nesla v duchu návratu k normálním podmínkám, a tak už nebylo potřeba nosit ve vnitřních prostorách roušky a rovněž tematicky se konference věnovala obvyklým tématům bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti.
 
 
  • Zdroj: Státní úřad inspekce práce