Summit EU a USA – dobré zprávy pro byznys

Závěry summitu EU – USA z 15. června vyznívají optimisticky. Lze říci, že končí celní válka a otevírají se možnosti pro restart vzájemných vztahů. Obě strany mají ochotu řešit dlouhodobé i aktuální problémy.

Končí vzájemná odvetná cla
Pro podnikatelskou komunitu je patrně nejzásadnější pozastavení vzájemných cel plynoucích ze sporu o podporu leteckých výrobců Boeing a Airbus na dobu 5 let. Tato doba by měla být využita k dojednání mnohostranného rámce fungování podpory takových firem a nastavení široce použitelných pravidel. Napětí v chápání veřejné podpory mezi USA a EU okamžitě samozřejmě nezmizí, ale firmy na obou stranách nebudou čelit clům. Obě strany ustavily pracovní skupinu pro velká civilní letadla na ministerské úrovni a budou hledat dlouhodobé mnohostranné řešení.

EU a USA se zavázaly k financování svých leteckých výrobců na tržních principech.  Poskytovat finance na výzkumu a vývoje budou prostřednictvím otevřeného a transparentního procesu a zpřístupní výsledky výzkumu a vývoje plně financovaného státem, v rozsahu povoleném zákonem. Nebudou poskytovat financování výzkumu a vývoje ani jinou konkrétní státní podporu svým vlastním výrobcům způsobem, který by poškodil druhou stranu.

Výsledek si lze vysvětlit jako vzájemné uznání neudržitelnosti současné praxe,  pokud mají být respektována pravidla WTO, které ostatně uznalo pochybení při státní podpoře na obou stranách. Zároveň je to pozitivní signál pro transatlantický dialog.  Celní válka poškozovala firmy obou stran a 17 let dlouhý spor zůstával neřešen. Doufáme, že jeden z neuralgických bodů vzájemných vztahů se povede trvale odstranit.

Cla na ocel a hliník budou předmětem dalšího jednání
Co se týká dalšího sporu, tedy dodatečných cel na ocel a hliník z EU, zavázaly se obě strany pracovat na řešení do konce tohoto roku. Zejména došlo k příslibu spolupracovat na řešení hlavní příčiny problému, kterou je nadměrná kapacita a průmyslové dotace.

Další důležité závazky
Byly učiněny závazky v oblasti ochrany klimatu, zdanění a bezpečnosti. Obě strany se také přihlásily k podpoře multilateralizmu a s tím spojených institucí, zejména WTO. Konkrétní výsledky směřující k jeho reformě by měly být představeny do konce roku 2021. 

Došlo k dohodě o zřízení  „Rady pro obchod a technologii“ 
Rada bude mít několik pracovních skupin a oblastí zájmu, od technologie, změny klimatu po kontrolu vývozu, prověřování přímých zahraničních investic, až po odolnost dodavatelských řetězců. Zvláštní pozornost je věnována digitální agendě od kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence, po standardizaci a datové toky.

Uznání společných hodnot
Mezi výstupy summitu je také silné odhodlání prosazovat lidská práva a respektovat demokratické hodnoty a řešit některé z výzev, které nastolují autokratickými režimy, včetně narušení fungování trhu.

Fára Pavel
kategorie Obchodní politika