Summit EU o strategické agendě, prioritách EK, rozpočtu a Brexitu

Ve dnech 17. a 18. října 2019 se uskuteční zasedání Evropské rady a Evropské rady dle čl. 50 Smlouvy o EU. Evropský byznys volá pro ekonomické udržitelnosti a představuje svých 50 priorit.

BREXIT

Na jednání Evropské rady dle čl. 50 proběhne diskuse a výměna názorů k dosavadnímu vyjednávání a provádění přípravy na vystoupení UK z EU ke dni 31. října 2019. Boris Johnson představil dne 2. října 2019 v rámci výroční konference Konzervativní strany svůj návrh alternativních řešení pro klíčovou otázku pojistky, tak aby na Irském ostrově nevznikla tvrdá hranice. Následný dopis adresovaný předsedovi Evropské komise (EK) Junckerovi obsahoval tzv. explanatory note. Obsahem jednání ER50 bude debata o (ne)přijatelnosti protinávrhů UK směrem k alternativním opatřením na irské hranici. V ideálním případě udělení souhlasu k nově upravené, kompromisní dohodě o vystoupení, politické deklaraci o rámci budoucích vztahů a všech relevantních protokolů.

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC (VFR)

Dle návrhu FI PRES se diskuse dotkne celkového objemu, objemu hlavních kapitol a kondicionalit, ke kterým by měli prezidenti a předsedové vlád poskytnout vodítka pro další práci. Na základě přípravných prací se FI PRES domnívá, že pro budoucí jednání by bylo vhodné celkové rozmezí úrovní 1,03 % – 1,08 % (HND EU 27 včetně EDF), tj. rozpětí 1 050 – 1 100 miliard EUR pro celkový objem ve srovnání s 1 135 miliardami EUR navrženými Komisí. Dále má FI PRES za cíl zachování modernizovaného rozdělení mezi podíly politik. Pokud jde o objemy hlavních oblastí politiky, předsednictví uplatňuje následující v rámci rozmezí 1,03 % – 1,08 %: zachování rozdělení mezi hlavní oblasti politiky; vyvážení objemů soudržnosti a SZP; nalezení úspor v návrhu komise na nové priority.

STRATEGIE RADY 2019 – 2014 A PRIORITY NOVÉ KOMISE

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová představila své priority pro následujících 5 let, a to v šesti prioritních okruzích, které jsou částečně inspirovány Strategickou agendou na období 2019-2024, přijatou na červnové Evropské radě. Prioritní okruhy nesou názvy: Evropský zelený úděl, Ekonomika ve službách lidí, Evropa připravená na digitální věk, Ochrana evropského způsobu života, Silnější Evropa ve světě a Nový impuls pro evropskou demokracii.

KLIMATICKÁ POLITIKA

Evropská rada se bude zabývat také výměnou názorů k mezinárodním aspektům změny klimatu, a to zejména v kontextu klimatického summitu, který proběhl v sídle OSN v New Yorku dne 23. září 2019. A dále pak v souvislosti s mezinárodním vyjednáváním o rámci ochrany klimatu pod záštitou Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, které proběhne v prosinci 2019 v Santiagu de Chile.

ROZŠÍŘENÍ EU A TURECKO

Evropská rada má potvrdit rozhodnutí Rady pro obecné záležitosti (GAC) o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií (o kterém se zatím stále jedná). Kypr bude informovat o aktuálním vývoji v návaznosti na červnové závěry Evropské rady ohledně průzkumných a těžebních aktivit Turecka ve východním Středomoří. Rada se bude informovat o turecké intervenci v severní Sýrii, situaci uprchlíků v Turecku a dopadům na migrační situaci ve východním Středomoří a podél západo-balkánské trasy.

POSELSTVÍ BUSINESSEUROPE

BusinessEurope ve svém dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi zdůrazňuje, že chce-li si Unie zachovat své životní standardy a prosazovat globálně své hodnoty, musí si zachovat konkurenceschopnost a ekonomickou udržitelnost. Evropské podniky jsou vedoucí silou při hledání udržitelných řešení a vytváření prosperity. BusinessEurope současně zveřejnil 50 priorit, kterým by se Komise měla věnovat už v prvních 100 dnech svého působení.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada