Svaz průmyslu a dopravy bere podnikatele na misi do Alžírska

Téměř dvě desítky exportérů míří se Svazem průmyslu a dopravy ČR na podnikatelskou misi do Alžírska. Doprovodí tam ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu při jeho návštěvě ve dnech 21. a 22. listopadu. Hledat nové podnikatelské příležitosti nebo rozvíjet stávající projekty budou v Alžírsku například firmy z oblasti IT, zdravotnictví, ale i těžebního průmyslu, energetiky nebo vodohospodářství.

Dvoudenní podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy ČR do Alžírska je zaměřena zejména na energetiku, ICT a návazné technologie a služby. Právě v těchto oblastech se totiž mohou české firmy na alžírském trhu prosadit. Zajímavé obchodní příležitosti naleznou exportéři v Alžírsku také v obranném průmyslu, zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu, v zemědělství či dopravě.

Pro český průmysl je mise do Alžírska důležitá s ohledem na diverzifikaci tuzemského exportu. Ten je dlouhodobě orientovaný především na Evropu. Právě Svaz průmyslu a dopravy ČR ale představitele státu už několik let upozorňuje, že je nutné systematicky podporovat export i do dalších částí světa. „Evropa bude vždy náš dominantní obchodní partner, ale vysoká míra závislosti není optimální, jak se ukázalo v minulých letech. Jsme proto moc rádi, že můžeme s podnikateli opět vyrazit do Afriky. V návaznosti na nedávnou cestu prezidenta Jaroslava Hanáka do Ugandy tak Svaz průmyslu opět pomáhá otevírat obchodní příležitosti pro české firmy v Africe. Tento kontinent je velmi důležitý i kvůli nutnosti diverzifikace českého exportu,“ říká František Chaloupecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Mise Alzirsko 1

„Alžírsko vnímám jako jednu z hospodářsky a průmyslově nejvyspělejších zemí v severní Africe, která je právem považována za tradičního obchodního partnera České republiky. Je dlouhodobě rovněž světovou energetickou velmocí, významným producentem ropy a zemního plynu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Máme zájem o spolupráci s nejvýznamnějšími společnostmi, včetně partnerů v oblasti těžby a zpracování ropy a plynu, kam patří i státní energetická společnost Sonatrach, kde již byly rovněž kontakty s českou stranou navázány. Chceme také posílit spolupráci v oblasti energetiky a nerostných surovin a rozšíření spolupráce v oblastí obchodu, investic, inovací, ICT, start-upů, environmentálních technologií, cirkulární ekonomiky a mnoha dalších.“

Během mise exportéři absolvují podnikatelské fórum v Alžíru, kde na ně čekají B2B schůzky s místními partnery. Zároveň budou mít možnost se potkat se zástupci příslušných ministerstev a dalších alžírských orgánů.

Mise Alzirsko 2

PO LETECH PROPADU SE ALŽÍRSKO EKONOMICKY OTEVÍRÁ

Česká republika do Alžírska tradičně vyváží stroje, letecké díly, dopravní prostředky, zdravotnické vybavení a materiál, skleněné výrobky, železo a ocel či chemické prvky. Od roku 2019 ale vzájemná obchodní výměna s Alžírskem klesá. Přímé zahraniční investice jsou navíc v Alžírsku dlouhodobě velmi nízké. Prohlubující se ekonomická krize ovšem alžírskou vládu přivedla alespoň k částečnému otevření ekonomiky vůči zahraničním investicím. Prosadit se na tamním trhu je tak pro zahraniční investory snazší. Od roku 2021 dosáhnou v zemi například na řadu daňových úlev. Ty největší pobírají projekty lokalizované na jihu země a v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti, tedy takové, které mají potenciál tvořit pracovní místa. Letos v létě byl také schválen nový investiční zákon, který má umožnit zlepšování podnikatelského prostředí a usnadnění národních a zahraničních investic v Alžírsku.

České firmy můžou v Alžírsku uspět zejména v oblasti energetiky a solárních technologií, ale třeba i v těžebním průmyslu. Alžírsko je 5. největší producent zemního plynu a 13. největší producent ropy na světě. 98 % jeho příjmů je právě z vývozu ropy a zemního plynu. Velký význam má v této zemi také vodohospodářství. Kvůli klimatickým změnám se země potýká s nedostatkem vody a vodohospodářství se pro ni stává strategickým sektorem. V Alžírsku je stále větší poptávka po moderních technologiích zavlažování a větším využití recyklované vody v zemědělství.